Tìm kiếm

 Tìm kiếm nâng cao

 

Hình ảnh

Tin Thanh tra

Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo.

20/06/2012 12:00:00 SA
Tin thanh tra

Ngày 11/6/2012, Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch số 1102/KH-TTTP về việc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc kéo dài theo Kế hoạch số 319/KH-TTCP ngày 20/3/2009 của Thanh tra Chính phủ.

 

Theo đó, nội dung thanh tra tại tập trung vào 4 nội dung chính sau:

 

- Một là, thanh tra việc thực hiện các quy định của Luật Thanh tra, bao gồm: việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh tra, việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, việc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, việc thực hiện Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra, Quy chế kiểm tra, giám sát Đoàn thanh tra, quy trình tiến hành một cuộc thanh tra cũng như việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối đoàn thanh tra, các thành viên đoàn thanh tra.

 

- Hai là, thanh tra việc thực hiện các quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài theo Kế hoạch số 319/KH-TTCP ngày 20/22009 của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, tập trung đến việc triển khai thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân, việc giải quyết các vụ khiệu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, việc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị của đoàn thành tra về thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo…

 

- Ba là, việc chỉ đạo và kết quả tuyên truyền, tập huấn các quy định của pháp luật về thanh tra, và khiếu nại, tố cáo.

 

- Bốn là, việc thực hiện các chế độ chính sách, phụ cấp ngành thanh tra, chế độ chính sách đối với cán bộ tiếp công dân cũng như việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành thanh tra.

 

Đối tượng thanh tra là UBND 29 quận, huyện, thị xã, sở Tài nguyên Môi trường và sở Xây dựng. Tại mỗi đơn vị sẽ thanh tra, kiểm tra từ 02 – 03 đơn vị trực thuộc. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/6/2012. Thời gian tiến hành thanh tra trong quý III năm 2012, kết thúc và ban hành Kết luận trước ngày 30/10/2012./.

 

- Kế hoạch số 1102/KH-TTTP ngày 11/6/2012 của TTTP: Tải tại đây.

- Đề cương, biểu mẫu báo cáo : Tải tại đây.

 

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang

Thư điện tử

Website liên kết

cong giao tiêp điện tử hà nội

Quảng cáo


 

Trang chủ | Hỏi đáp | GIỚI THIỆU CHUNG | Hệ thống chính trị | Danh bạ
Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 62 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Điện thoại: 04.22104839 / Fax: 04.38221361 / Email:vanthu_tttp@hanoi.gov.vn