Tìm kiếm

 Tìm kiếm nâng cao

 

Hình ảnh

Khiếu nại - Tố cáo

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư quy định về quy trình giải quyết tố cáo

12/12/2013 12:00:00 SA
Tin khiếu nại tố cáo

Ngày 30/9/2013, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo thay thế cho Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo, giải quyết lại tố cáo, bao gồm: việc tiếp nhận, xác minh, kết luận về nội dung tố cáo, việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo và việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.

Thông tư  có kết cấu gồm 3 Chương, 28 Điều và 19 mẫu biểu văn bản sử dụng trong quá trình giải quyết tố cáo.  

Theo Thông tư, khi tiếp nhận tố cáo thuộc thẩm quyền thì người giải quyết tố cáo phải tổ chức việc kiểm tra, xác minh về họ tên, địa chỉ của người tố cáo và các nội dung khác theo quy định của Luật Tố cáo.

Nếu không thụ lý giải quyết được, người giải quyết phải thông báo bằng văn bản cho người tố cáo biết.

Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì việc xác minh nội dung tố cáo, liên hệ, gửi thông báo thụ lý, thông báo kết quả giải quyết sẽ liên hệ với người đại diện của người tố cáo.

Trong trường hợp người tố cáo xin rút nội dung tố cáo và xét thấy việc rút tố cáo là có căn cứ thì người giải quyết tố cáo không xem xét, giải quyết nội dung tố cáo đó. Nếu xét thấy hành vi vi phạm pháp luật vẫn chưa được phát hiện và xử lý thì người giải quyết tố cáo vẫn xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Nếu có căn cứ cho rằng việc rút tố cáo do người tố cáo bị de doạ, ép buộc thì người giải quyết tố cáo phải áp dụng các biện pháp để bảo vệ người tố cáo, xử lý nghiêm đối với người đe doạ, ép buộc người tố cáo.

Kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo phải được công khai trong thời hạn 10 ngày kể từ khi ký kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. Việc công khai được thực hiện theo một trong các hình thức: Công bố tại cuộc họp; niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết tố cáo trong thời hạn 15 ngày; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Đặc biệt, thông tư đã quy định cụ thể thành một điều riêng về lập, quản lý hồ sơ giải quyết tố cáo.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2013./.

 

Thông tư số 06/2013/TT-TTCP: Tải tại đây

 

Phạm Thủy

Quay lại | Lên đầu trang

Website liên kết

cong giao tiêp điện tử hà nội

Quảng cáo


 

PHỤC VỤ CÔNG DÂN

ỨNG DỤNG NỘI BỘ

Trang chủ | Hỏi đáp | GIỚI THIỆU CHUNG | Hệ thống chính trị | Danh bạ
Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 62 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Điện thoại: 04.22104839 / Fax: 04.38221361 / Email:vanthu_tttp@hanoi.gov.vn