PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Ngày đăng 12/09/2017 | 04:11  | View count: 263

Ngày 27/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND, triển khai thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 15/3/2016 của Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

Theo đó, các, sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị trực thuộc Thành phố phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 15/3/2016 của Thành ủy và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân Thủ đô về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN; các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, UBND Thành phố liên quan đến công tác PCTN để tạo sự chuyển về nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.

Các đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; chủ động phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo; kịp thời xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Nghiêm túc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tập trung trên các lĩnh vực như: quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở; trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng; tài chính ngân sách; tài chính doanh nghiệp; mua sắm; quản lý, sử dụng tài sản công; thuế, quản lý thị trường….

Nâng cao hiệu phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tin báo tố giác tội phạm, kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng phải được xử lý nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Tập trung thu hồi tài sản tham nhũng, xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp cản trở, không chấp hành các quy định về xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng lực lượng cán bộ công chức làm công tác PCTN, đảm bảo số lượng, chất lượng; thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác; đồng thời trang bị, đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất  phục vụ công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng./.

Bảo Yến

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 12
Tổng: 128.591

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?