PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết thủ đô.
Ngày đăng 20/12/2017 | 03:28  | View count: 724

Ngày 14/12/2017, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô ban hành Quyết định số 928/QĐ-XSKT về việc ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ công nhân viên trong công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn, xây dựng chính quyền cơ quan vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các nội dung chính:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của Công ty, đẩy mạnh cải cách hành chính, mua sắm, tài chính; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác phòng ngừa tham nhũng, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

- Nghiêm túc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị.

- Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác kiểm tra; tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban, chi nhánh trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; nâng cao đạo đức, kỷ luật, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ công nhân viên trong công ty.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác phòng, chống tham nhũng; nghiêm túc thực hiện các quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong công ty.

Theo đó, Tổng giám đốc công ty yêu cầu các Trưởng phòng, giám đốc chi nhánh căn cứ Kế hoạch của công ty và tình hình thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của đơn vị mình và tổ chức triển khai có hiệu quả./.

                                                                                                                                                                  Thanh Thúy

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 11
Tổng: 204.141

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?