Tìm kiếm

 Tìm kiếm nâng cao

 

Hình ảnh

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Banners

TIN THANH TRA

Chế độ thông tin, báo cáo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

03/09/2013 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Ngày 14/8/2013, Ban Nội chính Trung ương đã ban hành công văn số số 341-CV/BNCTW hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo công tác nội chính và PCTN tại các tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc trung Ương, các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy.

Để phục vụ công tác thông tin tổng hợp và tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và PCTN, ngày 14-8-2013, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã ký  Công văn số 341-CV/BNCTW gửi các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo công tác nội chính và PCTN. Trong đó yêu cầu Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương thực hiện báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm (theo phụ lục số 3b, 3c); Ban Nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ tiếp tục thực hiện báo cáo công tác nội chính hằng tháng (theo phụ lục số 3a). Các tháng 3, 6, 9, 12 tổng hợp chung trong các báo cáo của tỉnh uỷ, thành uỷ.

Công văn số 341-CV/BNCTW gửi các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy về việc báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng: tải tại đây

Phụ lục số 3a kèm theo Công văn số 341-CV/BNCTW: Tải tại đây

Phụ lục số 3b kèm theo Công văn số 341-CV/BNCTW: Tải tại đây

Phụ lục số 3c kèm theo Công văn số 341-CV/BNCTW: Tải tại đây

Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

Chế độ thông tin, báo cáo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

03/09/2013 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Ngày 14/8/2013, Ban Nội chính Trung ương đã ban hành công văn số số 341-CV/BNCTW hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo công tác nội chính và PCTN tại các tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc trung Ương, các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy.

Để phục vụ công tác thông tin tổng hợp và tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và PCTN, ngày 14-8-2013, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã ký  Công văn số 341-CV/BNCTW gửi các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo công tác nội chính và PCTN. Trong đó yêu cầu Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương thực hiện báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm (theo phụ lục số 3b, 3c); Ban Nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ tiếp tục thực hiện báo cáo công tác nội chính hằng tháng (theo phụ lục số 3a). Các tháng 3, 6, 9, 12 tổng hợp chung trong các báo cáo của tỉnh uỷ, thành uỷ.

Công văn số 341-CV/BNCTW gửi các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy về việc báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng: tải tại đây

Phụ lục số 3a kèm theo Công văn số 341-CV/BNCTW: Tải tại đây

Phụ lục số 3b kèm theo Công văn số 341-CV/BNCTW: Tải tại đây

Phụ lục số 3c kèm theo Công văn số 341-CV/BNCTW: Tải tại đây

Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Chế độ thông tin, báo cáo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

03/09/2013 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Ngày 14/8/2013, Ban Nội chính Trung ương đã ban hành công văn số số 341-CV/BNCTW hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo công tác nội chính và PCTN tại các tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc trung Ương, các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy.

Để phục vụ công tác thông tin tổng hợp và tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và PCTN, ngày 14-8-2013, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã ký  Công văn số 341-CV/BNCTW gửi các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo công tác nội chính và PCTN. Trong đó yêu cầu Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương thực hiện báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm (theo phụ lục số 3b, 3c); Ban Nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ tiếp tục thực hiện báo cáo công tác nội chính hằng tháng (theo phụ lục số 3a). Các tháng 3, 6, 9, 12 tổng hợp chung trong các báo cáo của tỉnh uỷ, thành uỷ.

Công văn số 341-CV/BNCTW gửi các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy về việc báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng: tải tại đây

Phụ lục số 3a kèm theo Công văn số 341-CV/BNCTW: Tải tại đây

Phụ lục số 3b kèm theo Công văn số 341-CV/BNCTW: Tải tại đây

Phụ lục số 3c kèm theo Công văn số 341-CV/BNCTW: Tải tại đây

Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

TIN TỔNG HỢP

Chế độ thông tin, báo cáo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

03/09/2013 12:00:00 SA
Tin Phòng chống tham nhũng

Ngày 14/8/2013, Ban Nội chính Trung ương đã ban hành công văn số số 341-CV/BNCTW hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo công tác nội chính và PCTN tại các tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc trung Ương, các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy.

Để phục vụ công tác thông tin tổng hợp và tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và PCTN, ngày 14-8-2013, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã ký  Công văn số 341-CV/BNCTW gửi các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo công tác nội chính và PCTN. Trong đó yêu cầu Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương thực hiện báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm (theo phụ lục số 3b, 3c); Ban Nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ tiếp tục thực hiện báo cáo công tác nội chính hằng tháng (theo phụ lục số 3a). Các tháng 3, 6, 9, 12 tổng hợp chung trong các báo cáo của tỉnh uỷ, thành uỷ.

Công văn số 341-CV/BNCTW gửi các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy về việc báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng: tải tại đây

Phụ lục số 3a kèm theo Công văn số 341-CV/BNCTW: Tải tại đây

Phụ lục số 3b kèm theo Công văn số 341-CV/BNCTW: Tải tại đây

Phụ lục số 3c kèm theo Công văn số 341-CV/BNCTW: Tải tại đây

Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GDPL

Trang chủ | Hỏi đáp | GIỚI THIỆU CHUNG | Hệ thống chính trị | Danh bạ
Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 62 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Điện thoại: 04.22104839 / Fax: 04.38221361 / Email:vanthu_tttp@hanoi.gov.vn