Tìm kiếm

 Tìm kiếm nâng cao

 

Hình ảnh

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Banners

TIN THANH TRA

Thành phố Hà Nội ra Chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

28/12/2016 12:00:00 SA
Tin Tổng Hợp

Ngày 12/12/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra của Trung ương và Thành phố; phấn đấu hoàn thành mục tiêu chủ đề công tác năm 2017 nhằm tạo đột phá  trong củng cố kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ.

Tại Chỉ thị, Chủ tịch UBND Thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở: Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa và thể thao, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Giáo dục và đào tạo, Công an Thành phố, Cục thuế, Cục Hải quan... theo chức năng, nhiệm vụ của ngành phải tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu an toàn và hiệu quả.

Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội Thành phố phải xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chuẩn bị phục vụ Tết của đơn vị, đồng thời phổ biến sâu rộng Chỉ thị này lồng ghép với việc triển khai thực hiện chủ đề công tác “Năm kỷ cương hành chính 2017” đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân Thủ đô.

Các Sở, ban, ngành căn cứ các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương theo từng lĩnh vực liên quan về phục vụ Tết, chủ động triển khai, thực hiện tích cực, hiệu quả; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung, quy chế, quy trình làm việc từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện cụ thể hóa nội dung công tác năm 2017 ngay từ những ngày đầu năm mới bằng các chương trình, kế hoạch công tác.

Chủ tịch cũng yêu cầu các đơn vị gửi Báo cáo công tác chuẩn bị trước Tết trước ngày 18/01/2017; báo cáo nhanh kết quả hoạt động 03 ngày Tết gửi trước 09h00 ngày 29/01/2017; báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết gửi trước 09h00 ngày 31/01/2017./.

 

Phạm Thủy

Quay lại | Lên đầu trang

KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

Thành phố Hà Nội ra Chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

28/12/2016 12:00:00 SA
Tin Tổng Hợp

Ngày 12/12/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra của Trung ương và Thành phố; phấn đấu hoàn thành mục tiêu chủ đề công tác năm 2017 nhằm tạo đột phá  trong củng cố kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ.

Tại Chỉ thị, Chủ tịch UBND Thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở: Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa và thể thao, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Giáo dục và đào tạo, Công an Thành phố, Cục thuế, Cục Hải quan... theo chức năng, nhiệm vụ của ngành phải tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu an toàn và hiệu quả.

Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội Thành phố phải xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chuẩn bị phục vụ Tết của đơn vị, đồng thời phổ biến sâu rộng Chỉ thị này lồng ghép với việc triển khai thực hiện chủ đề công tác “Năm kỷ cương hành chính 2017” đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân Thủ đô.

Các Sở, ban, ngành căn cứ các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương theo từng lĩnh vực liên quan về phục vụ Tết, chủ động triển khai, thực hiện tích cực, hiệu quả; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung, quy chế, quy trình làm việc từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện cụ thể hóa nội dung công tác năm 2017 ngay từ những ngày đầu năm mới bằng các chương trình, kế hoạch công tác.

Chủ tịch cũng yêu cầu các đơn vị gửi Báo cáo công tác chuẩn bị trước Tết trước ngày 18/01/2017; báo cáo nhanh kết quả hoạt động 03 ngày Tết gửi trước 09h00 ngày 29/01/2017; báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết gửi trước 09h00 ngày 31/01/2017./.

 

Phạm Thủy

Quay lại | Lên đầu trang

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Thành phố Hà Nội ra Chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

28/12/2016 12:00:00 SA
Tin Tổng Hợp

Ngày 12/12/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra của Trung ương và Thành phố; phấn đấu hoàn thành mục tiêu chủ đề công tác năm 2017 nhằm tạo đột phá  trong củng cố kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ.

Tại Chỉ thị, Chủ tịch UBND Thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở: Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa và thể thao, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Giáo dục và đào tạo, Công an Thành phố, Cục thuế, Cục Hải quan... theo chức năng, nhiệm vụ của ngành phải tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu an toàn và hiệu quả.

Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội Thành phố phải xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chuẩn bị phục vụ Tết của đơn vị, đồng thời phổ biến sâu rộng Chỉ thị này lồng ghép với việc triển khai thực hiện chủ đề công tác “Năm kỷ cương hành chính 2017” đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân Thủ đô.

Các Sở, ban, ngành căn cứ các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương theo từng lĩnh vực liên quan về phục vụ Tết, chủ động triển khai, thực hiện tích cực, hiệu quả; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung, quy chế, quy trình làm việc từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện cụ thể hóa nội dung công tác năm 2017 ngay từ những ngày đầu năm mới bằng các chương trình, kế hoạch công tác.

Chủ tịch cũng yêu cầu các đơn vị gửi Báo cáo công tác chuẩn bị trước Tết trước ngày 18/01/2017; báo cáo nhanh kết quả hoạt động 03 ngày Tết gửi trước 09h00 ngày 29/01/2017; báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết gửi trước 09h00 ngày 31/01/2017./.

 

Phạm Thủy

Quay lại | Lên đầu trang

TIN TỔNG HỢP

Thành phố Hà Nội ra Chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

28/12/2016 12:00:00 SA
Tin Tổng Hợp

Ngày 12/12/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra của Trung ương và Thành phố; phấn đấu hoàn thành mục tiêu chủ đề công tác năm 2017 nhằm tạo đột phá  trong củng cố kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ.

Tại Chỉ thị, Chủ tịch UBND Thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở: Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa và thể thao, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Giáo dục và đào tạo, Công an Thành phố, Cục thuế, Cục Hải quan... theo chức năng, nhiệm vụ của ngành phải tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu an toàn và hiệu quả.

Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội Thành phố phải xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chuẩn bị phục vụ Tết của đơn vị, đồng thời phổ biến sâu rộng Chỉ thị này lồng ghép với việc triển khai thực hiện chủ đề công tác “Năm kỷ cương hành chính 2017” đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân Thủ đô.

Các Sở, ban, ngành căn cứ các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương theo từng lĩnh vực liên quan về phục vụ Tết, chủ động triển khai, thực hiện tích cực, hiệu quả; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung, quy chế, quy trình làm việc từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện cụ thể hóa nội dung công tác năm 2017 ngay từ những ngày đầu năm mới bằng các chương trình, kế hoạch công tác.

Chủ tịch cũng yêu cầu các đơn vị gửi Báo cáo công tác chuẩn bị trước Tết trước ngày 18/01/2017; báo cáo nhanh kết quả hoạt động 03 ngày Tết gửi trước 09h00 ngày 29/01/2017; báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết gửi trước 09h00 ngày 31/01/2017./.

 

Phạm Thủy

Quay lại | Lên đầu trang

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GDPL

Trang chủ | Hỏi đáp | GIỚI THIỆU CHUNG | Hệ thống chính trị | Danh bạ
Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 62 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Điện thoại: 04.22104839 / Fax: 04.38221361 / Email:vanthu_tttp@hanoi.gov.vn