Tìm kiếm

 Tìm kiếm nâng cao

 

Hình ảnh

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Banners

TIN THANH TRA

Thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm ở tuyến quận, huyện, xã, phường

29/12/2016 12:00:00 SA
Tin thanh tra

Ngày 09/12/2016, UBND Thành phố ban hành Công văn số 11741/VP-KGVX về việc mở rộng thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

Theo đó, thực hiện công văn của Bộ Y tế về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tuyến quận (huyện), phường (xã), trong đó có nêu Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; kết quả một năm thí điểm của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, việc hình thành và hoạt động của lực lượng thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tuyến quận, huyện và xã, phường đã góp phần tăng hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, huy động nguồn lực cho công tác quản lý an toàn thực phẩm; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sản xuất, kinh doanh, nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân; việc xử lý vi phạm nghiêm minh hơn, số tiền xử phạt tăng, số vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn giảm, số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản nâng hạng xếp loại tăng lên so với cùng kỳ năm 2015.

Do đó, theo Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương mở rộng và kéo dài thời gian triển khai mô hình thí điểm trên và để có thêm cơ sở đánh giá mô hình thí điểm, đề xuất chính sách cụ thể theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ mở rộng thực hiện mô hình thí điểm tại các tỉnh, thành phố. Bộ Y tế đề nghị UBND các Thành phố có văn bản gửi Bộ Y tế khẳng định việc tham gia thực hiện mô hình thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại tuyến quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn...

Về việc trên, UBND Thành phố giao Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố) chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND quận, huỵện, thị xã, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và thành phố; xây dựng kế hoạch triển khai năm 2017 trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố và Bộ Y tế đúng quy định.

 

Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang

KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

Thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm ở tuyến quận, huyện, xã, phường

29/12/2016 12:00:00 SA
Tin thanh tra

Ngày 09/12/2016, UBND Thành phố ban hành Công văn số 11741/VP-KGVX về việc mở rộng thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

Theo đó, thực hiện công văn của Bộ Y tế về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tuyến quận (huyện), phường (xã), trong đó có nêu Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; kết quả một năm thí điểm của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, việc hình thành và hoạt động của lực lượng thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tuyến quận, huyện và xã, phường đã góp phần tăng hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, huy động nguồn lực cho công tác quản lý an toàn thực phẩm; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sản xuất, kinh doanh, nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân; việc xử lý vi phạm nghiêm minh hơn, số tiền xử phạt tăng, số vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn giảm, số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản nâng hạng xếp loại tăng lên so với cùng kỳ năm 2015.

Do đó, theo Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương mở rộng và kéo dài thời gian triển khai mô hình thí điểm trên và để có thêm cơ sở đánh giá mô hình thí điểm, đề xuất chính sách cụ thể theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ mở rộng thực hiện mô hình thí điểm tại các tỉnh, thành phố. Bộ Y tế đề nghị UBND các Thành phố có văn bản gửi Bộ Y tế khẳng định việc tham gia thực hiện mô hình thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại tuyến quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn...

Về việc trên, UBND Thành phố giao Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố) chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND quận, huỵện, thị xã, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và thành phố; xây dựng kế hoạch triển khai năm 2017 trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố và Bộ Y tế đúng quy định.

 

Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm ở tuyến quận, huyện, xã, phường

29/12/2016 12:00:00 SA
Tin thanh tra

Ngày 09/12/2016, UBND Thành phố ban hành Công văn số 11741/VP-KGVX về việc mở rộng thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

Theo đó, thực hiện công văn của Bộ Y tế về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tuyến quận (huyện), phường (xã), trong đó có nêu Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; kết quả một năm thí điểm của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, việc hình thành và hoạt động của lực lượng thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tuyến quận, huyện và xã, phường đã góp phần tăng hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, huy động nguồn lực cho công tác quản lý an toàn thực phẩm; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sản xuất, kinh doanh, nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân; việc xử lý vi phạm nghiêm minh hơn, số tiền xử phạt tăng, số vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn giảm, số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản nâng hạng xếp loại tăng lên so với cùng kỳ năm 2015.

Do đó, theo Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương mở rộng và kéo dài thời gian triển khai mô hình thí điểm trên và để có thêm cơ sở đánh giá mô hình thí điểm, đề xuất chính sách cụ thể theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ mở rộng thực hiện mô hình thí điểm tại các tỉnh, thành phố. Bộ Y tế đề nghị UBND các Thành phố có văn bản gửi Bộ Y tế khẳng định việc tham gia thực hiện mô hình thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại tuyến quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn...

Về việc trên, UBND Thành phố giao Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố) chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND quận, huỵện, thị xã, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và thành phố; xây dựng kế hoạch triển khai năm 2017 trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố và Bộ Y tế đúng quy định.

 

Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang

TIN TỔNG HỢP

Thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm ở tuyến quận, huyện, xã, phường

29/12/2016 12:00:00 SA
Tin thanh tra

Ngày 09/12/2016, UBND Thành phố ban hành Công văn số 11741/VP-KGVX về việc mở rộng thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

Theo đó, thực hiện công văn của Bộ Y tế về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tuyến quận (huyện), phường (xã), trong đó có nêu Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; kết quả một năm thí điểm của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, việc hình thành và hoạt động của lực lượng thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tuyến quận, huyện và xã, phường đã góp phần tăng hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, huy động nguồn lực cho công tác quản lý an toàn thực phẩm; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sản xuất, kinh doanh, nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân; việc xử lý vi phạm nghiêm minh hơn, số tiền xử phạt tăng, số vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn giảm, số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản nâng hạng xếp loại tăng lên so với cùng kỳ năm 2015.

Do đó, theo Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương mở rộng và kéo dài thời gian triển khai mô hình thí điểm trên và để có thêm cơ sở đánh giá mô hình thí điểm, đề xuất chính sách cụ thể theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ mở rộng thực hiện mô hình thí điểm tại các tỉnh, thành phố. Bộ Y tế đề nghị UBND các Thành phố có văn bản gửi Bộ Y tế khẳng định việc tham gia thực hiện mô hình thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại tuyến quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn...

Về việc trên, UBND Thành phố giao Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố) chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND quận, huỵện, thị xã, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và thành phố; xây dựng kế hoạch triển khai năm 2017 trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố và Bộ Y tế đúng quy định.

 

Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GDPL

Trang chủ | Hỏi đáp | GIỚI THIỆU CHUNG | Hệ thống chính trị | Danh bạ
Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 62 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Điện thoại: 04.22104839 / Fax: 04.38221361 / Email:vanthu_tttp@hanoi.gov.vn