Tìm kiếm

 Tìm kiếm nâng cao

 

Hình ảnh

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Banners

TIN THANH TRA

Vv tổ chức thi nâng ngạch công chức từ TTV lên TTVC theo chỉ tiêu năm 2016

24/02/2017 12:00:00 SA
Thông báo

 Xem chi tiết: tại đây

Văn phòng

Quay lại | Lên đầu trang

KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

Vv tổ chức thi nâng ngạch công chức từ TTV lên TTVC theo chỉ tiêu năm 2016

24/02/2017 12:00:00 SA
Thông báo

 Xem chi tiết: tại đây

Văn phòng

Quay lại | Lên đầu trang

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Vv tổ chức thi nâng ngạch công chức từ TTV lên TTVC theo chỉ tiêu năm 2016

24/02/2017 12:00:00 SA
Thông báo

 Xem chi tiết: tại đây

Văn phòng

Quay lại | Lên đầu trang

TIN TỔNG HỢP

Vv tổ chức thi nâng ngạch công chức từ TTV lên TTVC theo chỉ tiêu năm 2016

24/02/2017 12:00:00 SA
Thông báo

 Xem chi tiết: tại đây

Văn phòng

Quay lại | Lên đầu trang

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GDPL

Trang chủ | Hỏi đáp | GIỚI THIỆU CHUNG | Hệ thống chính trị | Danh bạ
Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 62 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Điện thoại: 04.22104839 / Fax: 04.38221361 / Email:vanthu_tttp@hanoi.gov.vn