Tìm kiếm

 Tìm kiếm nâng cao

 

Hình ảnh

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Banners

TIN THANH TRA

Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét chuyển bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên các cấp năm 2017

23/03/2017 12:00:00 SA
Thông báo

- Tải công văn 848/TTTP-VP: tại đây

- Biểu mẫu kèm theo: tại đây

Văn phòng

Quay lại | Lên đầu trang

KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét chuyển bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên các cấp năm 2017

23/03/2017 12:00:00 SA
Thông báo

- Tải công văn 848/TTTP-VP: tại đây

- Biểu mẫu kèm theo: tại đây

Văn phòng

Quay lại | Lên đầu trang

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét chuyển bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên các cấp năm 2017

23/03/2017 12:00:00 SA
Thông báo

- Tải công văn 848/TTTP-VP: tại đây

- Biểu mẫu kèm theo: tại đây

Văn phòng

Quay lại | Lên đầu trang

TIN TỔNG HỢP

Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét chuyển bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên các cấp năm 2017

23/03/2017 12:00:00 SA
Thông báo

- Tải công văn 848/TTTP-VP: tại đây

- Biểu mẫu kèm theo: tại đây

Văn phòng

Quay lại | Lên đầu trang

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GDPL

Trang chủ | Hỏi đáp | GIỚI THIỆU CHUNG | Hệ thống chính trị | Danh bạ
Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 62 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Điện thoại: 04.22104839 / Fax: 04.38221361 / Email:vanthu_tttp@hanoi.gov.vn