Tìm kiếm

 Tìm kiếm nâng cao

 

Hình ảnh

Khiếu nại - Tố cáo

Thành phố thành lập Tổ công tác liên ngành TP kiểm tra các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Phú Xuyên

27/12/2016 12:00:00 SA
Tin khiếu nại tố cáo

Ngày 30/11/2016, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6602/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Tổ công tác liên ngành Thành phố do ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chánh Thanh tra Thành phố làm Tổ trưởng.

Theo Quyết định, Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và đôn đốc Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp trên địa bàn huyện; báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, giải quyết các vụ việc phức tạp theo thẩm quyền; định kỳ 2 tuần/lần báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với Chủ tịch UBND Thành phố.

UBND Thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Tổ công tác để tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn theo thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện; phối hợp với Tổ công tác và các ngành chức năng của Thành phố để giải quyết dứt điểm những trường hợp khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố; Kiện toàn tổ chức bộ máy tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND huyện theo hướng tinh gọn, hiệu quả để chủ động giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện theo đúng quy định.

Tổ trưởng Tổ công tác phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; Thời gian thực hiện đến 31/12/2016. Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ./.

 

Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang

Website liên kết

cong giao tiêp điện tử hà nội

Quảng cáo


 

PHỤC VỤ CÔNG DÂN

ỨNG DỤNG NỘI BỘ

Trang chủ | Hỏi đáp | GIỚI THIỆU CHUNG | Hệ thống chính trị | Danh bạ
Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 62 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Điện thoại: 04.22104839 / Fax: 04.38221361 / Email:vanthu_tttp@hanoi.gov.vn