PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân Thành phố

02/12/2016 12:00:00 SA
Tin tuyên truyền

Ngày 01/6/2016, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2804/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân Thành phố.

Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan: Văn phòng UBND Thành phố, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND Thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy trong hoạt động tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân Thành phố.

Quy chế ban hành nhằm mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật và quy định của Đảng.

Theo đó, lịch tiếp công dân như sau: Văn phòng Thành ủy tổ chức tiếp công dân 03 buổi/tuần; Văn phòng HĐND Thành phố, Ủy ban kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy tổ chức tiếp công dân 01 buổi/tuần; Ban Tiếp công dân Thành phố tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở; lịch tiếp công dân được niêm yết công khai tại trụ sở Tiếp công dân Thành phố.

Nội dung phối hợp gồm: tiếp, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân Thành phố; theo dõi, đôn đốc việc xử lý, giải quyết các vụ việc do các cơ quan tham gia tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân Thành phố chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; chế độ thông tin, báo cáo, giao ban trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.

Quy chế cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan tham gia tiếp công dân tại trụ sở như trách nhiệm của phòng Tiếp dân Văn phòng thành ủy, trách nhiệm của Bộ phận tiếp công dân Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, trách nhiệm của Bộ phận tiếp công dân Ban Nội chính Thành ủy, trách nhiệm của Phòng Tiếp công dân Văn phòng HĐND Thành phố./.

 

Thanh Thúy

Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...

Tin Tổng Hợp

Trang chủ | Hỏi đáp | GIỚI THIỆU CHUNG | Hệ thống chính trị | Danh bạ
Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 62 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Điện thoại: 04.22104839 / Fax: 04.38221361 / Email:vanthu_tttp@hanoi.gov.vn