Tin thanh tra

Sở Kế hoạch và đầu tư phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017
Ngày đăng 28/12/2016 | 12:00  | View count: 186

Ngày 09/12/2016, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 359/QĐ-KH&ĐT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành 02 cuộc thanh tra chuyên ngành gồm: thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác đấu thầu, công tác quản lý đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách theo phân cấp tại quận Ba Đình, quận Long Biên, huyện Chương Mỹ, thị xã Sơn Tây và thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện đầu tư các dự án xã hội hóa (lĩnh vực y tế, giáo dục, thể dục thể thao) đã được UBND Thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Về Thanh tra hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện các quy định của pháp luật về công tác giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng năm 2016 của các phòng Đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, Sở sẽ tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng hoặc theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Kế hoạch cũng giao Thanh tra Sở chủ trì tổng hợp về công tác giải quyết đơn thư, phối hợp với các phòng ban, đơn vị trong sở, các đoàn thể trong việc giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh; giúp Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Sử xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và tổng hợp kết quả thực hiện; theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ; phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc sở trong việc xem xét xử phạt vi phạm của các đơn vị và tuyên truyền nhằm cảnh báo phòng ngừa vi phạm hành chính theo nội dung của Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư./.

 

 

Thanh Thúy

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 19
Tổng: 128.369

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?