Tin thanh tra

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018
Ngày đăng 19/10/2017 | 09:15  | View count: 398

Ngày 30/8/2017, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 2139/TTCP-KHTCTH về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018.

Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018 với mục tiêu tiếp tục đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra theo chuyên đề, thanh tra trách nhiệm, thanh tra công vụ. Nội dung thanh tra hành chính phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, vấn đề xã hội quan tâm; hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành. Hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Theo đó, ngoài nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, văn bản hướng dẫn nêu rõ các nhiệm vụ của Thanh tra Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện như sau:

- Về nhiệm vụ thanh tra: Thanh tra trách nhiệm các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh, thành phố. Thanh tra trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thành phố, thị xã trong việc quản lý sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, tài chính…Thanh tra chuyên đề diện rộng theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; thực hiện thanh tra vụ việc do Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao và thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm pháp luật.

- Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: triển khai thực hiện các chủ chương, chính sách, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo.

- Về công tác phòng, chống tham nhũng: triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, chú trọng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng./.

Quỳnh Anh

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 18
Tổng: 128.367

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?