Tin thanh tra

Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày đăng 19/10/2017 | 09:17  | View count: 346

Ngày 04/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2017/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Lao động – Thương Binh và Xã hội; thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành, công tác viên thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo đó Nghị định nêu rõ tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục An toàn lao động).

Hoạt động thanh tra hành chính do Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở thực hiện theo quy định của pháp luật; hoạt động thanh tra chuyên ngành do các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện. Nội dung thanh tra chuyên ngành về các lĩnh vực: lao động, an toàn vệ sinh lao động; việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giáo dục nghề nghiệp; người có công; lĩnh vực trẻ em và các chính sách xã hội khác.

Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định rõ nghĩa vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn của thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành, công tác viên thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/11/2017, thay thế Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ngày 24/4/2013 của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội./.

Thanh Thúy

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 20
Tổng: 128.365

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?