Tin thanh tra

Sở Du lịch xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018
Ngày đăng 07/12/2017 | 10:17  | View count: 480

Ngày 31/10/2018, Sở Du lịch ban hành Kế hoạch số 97/KH-SDL về công tác thanh tra năm 2018.

Mục đích của Kế hoạch nhằm hoàn thành các công việc theo kế hoạch và đột xuất đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch. Thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, quyết định; chú trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh kịp thời đúng quy định; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Về công tác thanh tra hành chính: Thực hiện công tác thanh tra hành chính đối với các phòng chuyên môn thuộc sở về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản thuộc sở và việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức.

Về công tác thanh tra chuyên ngành: Tập trung thực hiện thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực kinh doanh lữ hành: thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp lưc hành, cá nhân, tổ chức kinh doanh đại lý lữ hành, hướng dẫn du lịch; phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh các dịch vụ tại các điểm đến du lịch vfa điểm mua sắm đạt chuẩn.

- Lĩnh vực kinh doanh lưu trú du lịch: thanh tra, kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch; phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và điều kiện kinh doanh tại cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng đạt chuẩn.

- Lĩnh vực kinh doanh vận chuyển khách du lịch: thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động du lịch đối với các đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô, xe điện, xích lô và phương tiện thủy nội địa.

Về công tác giải quyết đơn thư KNTC và tiếp công dân: thực hiện tiếp công dân thường xuyên vào giờ hành chính của các ngày làm việc; kịp thời giải quyết KNTC theo thẩm quyền, đúng thời gian quy định.

Về công tác phòng, chống tham nhũng: thực hiện kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, công khai minh bạch trong quản lý tài sản và kê khai tài sản thu nhập theo quy định; phát hiện các hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiều, đấu tranh phòng ngừa tham nhũng tiêu cực./.

                                                                                                                                                                 Quang Huy

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 35
Tổng: 170.044

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?