TIN TỔNG HỢP

Quận Cầu Giấy nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng.
Ngày đăng 20/12/2017 | 03:43  | View count: 238

UBND Cầu Giấy ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 18/9/2017 khắc phục các hạn chế, yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

Mục đích ban hành Kế hoạch nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện, nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch, đáp ứng thực tiễn và yêu cầu xây dựng đô thị văn minh hiện đại; tăng cường quản lý sau quy hoạch, chấm dứt tình trạng vi phạm quy hoạch, khắc phục hạn chế, yếu kém và nâng cao chất lượng trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng; bổ sung hoàn thiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng, UBND quận và UBND các phường đảm bảo phương châm tăng cường trách nhiệm của UBND quận, UBND phường trong việc phát hiện và xử lý vi phạm; đồng thời rà soát quy chế phối hợp trong công tác ngăn chặn và xử lý vi phạm, không để xảy ra các vi phạm nghiêm trọng kéo dài hoặc phát sinh đơn thư liên quan đến quy hoạch, trật tự xây dựng.

Kế hoạch gồm các nội dung chính sau:

- Nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả, sát với thực tiễn và yêu cầu về khu đô thị, khu công nghiệp, thương mại hiện đại trong tương lai, hạn chế việc phải điều chỉnh, bổ sung khi thực hiện dự án và phát sinh vi phạm khi xây dựng công trình.

- Rà soát các quy trình giải quyết các thủ tục về quy hoạch, kiến trúc, quản lý trật tự xây dựng liên quan đến người dân và doanh nghiệp, quán triệt phương châm ‘rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả” và nguyên tắc “một việc – một đầu mối xuyên suốt”.

- Hoàn thiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy lực lượng Thanh tra xây dựng đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và yêu cầu của doanh nghiệp và nhân dân; thực hiện tốt cơ chế giám sát của nhân dân trong quá trình đầu tư xây dựng.

- Tổng hợp, rà soát các trường hợp vi phạm về quy hoạch, về trật tự xây dựng trên địa bàn để phân công, chỉ đạo, tổ chức xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật; làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra các vi phạm nghiêm trọng.

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tư xây dựng trên địa bàn.

- Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường pháp chế trong công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng./.

                                                                                                                                                                   Quang Huy

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 17
Tổng: 204.204

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?