TIN TỔNG HỢP

Nghị quyết danh mục các dự án thu hồi đất; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018.
Ngày đăng 20/12/2017 | 03:49  | View count: 474

Ngày 5/12/2017, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết Danh mục các dự án thu hồi đất; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018.

Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua danh mục 1.430 công trình, dự án thu hồi đất năm 2018, với diện tích là: 4.913,67ha, trong đó có 401 công trình, dự án với diện tích 1.443,1ha chuyển tiếp năm 2017 sang, thuộc danh mục đã được thông qua trước đó, 1.029 công trình, dự án đăng ký mới với diện tích 3.470,57ha. Trong đó, có 867 công trình, dự án với diện tích 2.145,17ha gồm: 309 công trình, dự án với diện tích 975,83ha chuyển tiếp năm 2017 sang; 558 công trình, dự án đăng ký mới, với diện tích 1.169,34 ha, sử dụng vốn trong ngân sách đủ cơ sở pháp lý; 277 công trình, dự án với diện tích 1.026,9ha sử dụng vốn trong ngân sách ; 286 công trình, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, diện tích là 1.741,6ha trong đó có 92 công trình, dự án với diện tích 467,28ha chuyển tiếp từ 2017 chuyển sang; 194 công trình, dự án với diện tích 1.274,32ha đăng ký mới.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân Thành phố cũng thông qua danh mục 442 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018, với diện tích diện tích là 1.441,22ha.

Để hoàn thành kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trong năm 2018 theo Nghị quyết HĐND Thành phố thông qua, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND Thành phố kiến nghị UBND Thành phố tiếp tục cải cách hành chính và công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong người dân khi tổ chức thực hiện. Đối với những dự án sử dụng đất chậm triển khai do nguyên nhân chủ quan, phải xem xét xử lý thu hổi đúng quy định.

Theo đó, HĐND Thành phố cũng giao UBND Thành phố trong quá trình thực hiện tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND Thành phố thông qua thì UBND Thành phố tổng hợp, đề nghị Thường trực HĐND Thành phố thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất và báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất./.

                                                                                                                                                                   Quang Huy

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 17
Tổng: 204.217

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?