TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kết quả công tác PCTN năm 2017 của Sở Tư pháp

Ngày đăng 24/11/2017 | 05:13 PM  | View count: 315
Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Sở Tư Pháp coi là nhiệm vụ trọng tâm; công tác...

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của thành phố Hà Nội năm 2017

Ngày đăng 24/11/2017 | 05:12 PM  | View count: 330
Công tác phòng, chống tham nhũng của thành phố Hà Nội năm 2017 được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị...

Nghiêm túc thực hiện Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 24/11/2017 | 05:09 PM  | View count: 312
Thực hiện Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn...

UBND Thành phố Hà Nội ban hành một số quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 24/11/2017 | 05:06 PM  | View count: 82
Ngày 14/11/2017, đồng chí Nguyễn Đức Chung đã ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND về việc ban hành một số quy định quản lý Nhà nước...

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ

Ngày đăng 24/11/2017 | 05:04 PM  | View count: 111
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 5571/UBND-NC...

Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày đăng 24/11/2017 | 05:02 PM  | View count: 173
Ngày 31/10/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký ban hành Thông tư số 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn về nghiệp...

Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/11/2017 | 04:54 PM  | View count: 108
Ngày 30/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và...

Thông báo lịch tổ chức sát hạch để tuyển dụng vào công chức năm 2017

Ngày đăng 09/11/2017 | 04:27 PM  | View count: 166
Thông báo tải: tại đây ...

Đồng chí Nguyễn An Huy được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/11/2017 | 04:19 PM  | View count: 786
Bổ nhiệm Chánh thanh tra Thành phố Hà Nội đối với đồng chí Nguyễn An Huy

Kiểm kê, đánh giá tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Thành phố

Ngày đăng 07/11/2017 | 01:44 PM  | View count: 145
Ngày 28/9/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4754/UBND-KT về việc kiểm kê, đánh giá tài sản công thuộc...

Thành phố triển khai thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:55 PM  | View count: 95
Ngày 18/10/2017, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 2019/KH-HĐ triển khai thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2017...

Tăng cường, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:49 PM  | View count: 110
Ngày 20/10/2017, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:48 PM  | View count: 113
Ngày 16/10/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND về việc s ửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai...

Thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:46 PM  | View count: 73
Ngày 25/9/2017, UBND Thành phố ban hành Công văn số 4689/UBND-KHĐT, về việc thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về...

Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:45 PM  | View count: 81
Ngày 10/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 4973/UBND-KH&ĐT về tăng cường công tác giám sát, đánh...

Hà Nội chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:44 PM  | View count: 61
Ngày 25/9/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4691/UBND-NC về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. ...

Đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách năm 2017

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:42 PM  | View count: 65
Ngày 10/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản 4962/UBND-KT yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế -...

Hướng dẫn triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:40 PM  | View count: 421
Ngày 18/10/2017, Thanh tra Thành phố ban hành hai công văn số 3808/TTTP-PCTN và 3809/TTTP-PCTN về việc hướng dẫn triển khai công tác ...

Kết quả công tác PCTN năm 2017 của quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:38 PM  | View count: 293
Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Quận ủy, UBND quận Nam Từ Liêm coi là nhiệm vụ trọng tâm; ...

Kết quả công tác PCTN năm 2017 của Sở Tài chính

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:37 PM  | View count: 213
Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Sở coi là nhiệm vụ trọng tâm; công tác PCTN gắn với việc...

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 12
Tổng: 96.885

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?