PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
Ngày đăng 15/12/2017 | 04:28  | View count: 129

Ngày 01/12/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 8385/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính (02 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị hủy bỏ).

02 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng mới ban hành gồm: Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần khu dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư; Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với các dự án do UBND Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã quyết định đầu tư.

Quyết định cũng quy định rõ trình tự thủ tục, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và việc trả kết quả thủ tục hành chính của 02 thủ tục hành chính mới ban hành trên.

01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng là thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của Chủ tịch UBND Thành phố/./

Thanh Thúy

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 10
Tổng: 128.584

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?