PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017.
Ngày đăng 15/12/2017 | 04:41  | View count: 164

Ngày 16/10/2017, UBND Thành phố ban hành Công văn số 5056/UBND-KT về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017.

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thi, chi ngân sách nhà nước năm 2017 theo dự toán đã được giao, góp phần hoàn thanh thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố , UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Các cấp, các ngành của Thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế để giảm số nợ thuế; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 được cấp có thẩm quyền giao ở mức cao nhất, có nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh.

- Cơ quan tài chính các cấp phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố tập trung triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn; thực hiện các biện pháp giảm chi phí, chi phí đàu tư cho doanh nghiệp của Chính phủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các sở, ngành có liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017.

- Các sở, ngành, đơn vị, quận, huyện, thị xã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp; rà soát quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong từng lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công lập./.

                                                                                                                                                               Quỳnh Anh

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 128.605

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?