PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Điều chỉnh Chương trình mục tiêu Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố giai đoạn 2016-2020
Ngày đăng 15/12/2017 | 04:42  | View count: 162

Chiều 5/12/2017, HĐND Thành phố khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.  

Theo Nghị quyết vừa được thông qua, HĐND Thành phố quyết định điều chỉnh một số điều, khoản, chỉ tiêu trong Chương trình mục tiêu Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố giai đoạn 2016-2020 như sau: điều chỉnh chỉ tiêu tại điểm 2.3. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp: “50% TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4” thành “100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; điều chỉnh nhiệm vụ tại khoản 2. Ứng dụng phục vụ hoạt động điều hành nội bộ: “Duy trì các ứng dụng cơ bản: thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản điều hành tác nghiệp, chuyển nhận văn bản điện tử, tích hợp ứng dụng chữ ký số” thành “Duy trì các ứng dụng cơ bản: thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp thống nhất liên thông 3 cấp trên toàn địa bàn Thành phố và kết nối với Văn phòng Chính phủ, tích hợp ứng dụng chữ ký số;”.  Điều chỉnh nhiệm vụ tại khoản 3. Ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp: “Duy trì, mở rộng các Trang/Cổng thông tin điện tử các cấp trên nền tảng công nghệ dùng chung, hình thành Cổng dịch vụ công thành phố và kết nối đến Cổng dịch vụ công Quốc gia theo qui định để thống nhất cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4, công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 01/3/2016” thành “Duy trì, mở rộng các Trang/Cổng thông tin điện tử các cấp trên nền tảng công nghệ dùng chung, hình thành Cổng dịch vụ công thành phố và kết nối đến Cổng dịch vụ công Quốc gia theo qui định để thống nhất cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4, công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ”. “Kết nối ứng dụng một cửa điện tử với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và liên thông giữa các cấp” thành “Hoàn thiện, triển khai hệ thống 1 cửa điện tử dùng chung 3 cấp kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành”.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng bổ sung thêm nhiệm vụ: phê duyệt Khung kiến trúc Chính phủ điện tử và triển khai xây dựng kiến trúc chính phủ điện tử chi tiết sau khi Khung kiến trúc được phê duyệt; Triển khai Cổng thông tin Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Nội; Xây dựng Thành phố thông minh: Hình thành Trung tâm giám sát, điều hành tập trung của Thành phố và một số thành phần cơ bản của Thành phố thông minh (giao thông, y tế, du lịch, giáo dục, năng lượng, môi trường thông minh...); bổ sung Giải pháp chủ yếu thực hiện chương trình, ở nội dung cơ chế chính sách là tiếp tục hỗ trợ cơ chế, chính sách đặc thù cho các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, tại các cơ quan nhà nước và ban hành cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao của Thành phố; điều chỉnh, bổ sung Kinh phí thực hiện, tổng mức kinh phí sau khi điều chỉnh, bổ sung của Chương trình mục tiêu Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 là 3.000 tỷ đồng./.

                                                                                                                                                                Thanh Thúy

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 128.581

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?