PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.
Ngày đăng 18/12/2017 | 03:13  | View count: 536

Ngày 11/10/2017, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố ban hành Quyết định số 589/QĐ-BQLCTGT về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố.

Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố gồm 16 đồng chí, do ông Phạm Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng là: xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội theo các quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Thành ủy, UBND Thành phố; phổ biến kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố đến toàn thể cán bộ viên chức, lao động hợp đồng thuộc Ban và đôn đốc thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của Ban; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Ban trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng để đảm bảo cho công tác này được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; kiểm tra, đôn đốc việc xử lý khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng và các thông tin về vụ việc tham nhũng ở Ban Quản lý đầu tư dự án xây dựng công trình giao thông thành phố theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố./.

                                                                                                                                                                   Quang Huy

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 16
Tổng: 170.025

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?