PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Kết quả giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố.

Ngày đăng 20/12/2017 | 03:09 PM  | View count: 830
Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 về kết quả giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử...

Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 20/12/2017 | 03:00 PM  | View count: 460
Ngày 14/9/2017, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND về thực hiện Chương trình phổ biến,...

UBND Thành phố công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Hà Nội.

Ngày đăng 20/12/2017 | 02:43 PM  | View count: 468
Ngày 06/12/2017, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 8462/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 về việc công bố thủ...

Nghị quyết về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Chính phủ.

Ngày đăng 18/12/2017 | 03:15 PM  | View count: 814
Ngày 29/11/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về Chương trình hành động của...

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.

Ngày đăng 18/12/2017 | 03:13 PM  | View count: 537
Ngày 11/10/2017, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố ban hành Quyết định số 589/QĐ-BQLCTGT về...

Tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Ngày đăng 18/12/2017 | 03:12 PM  | View count: 218
Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố ban hành Công văn số 5782/UBND-KT tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở...

Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Thanh tra Thành phố

Ngày đăng 18/12/2017 | 03:09 PM  | View count: 1181
Ngày 01/12/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 8391/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch số 4032/KH-TTTP ngày 03/11/2017 của Thanh tra Thành phố...

Xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán.

Ngày đăng 18/12/2017 | 11:26 AM  | View count: 301
Ngày 28/11/2017, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Văn bản số 6069/UBND-KT về việc xử lý dứt điểm...

Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Ngày đăng 18/12/2017 | 11:24 AM  | View count: 223
Ngày 10/10/2017, Thứ  trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã ký ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế ...

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018.

Ngày đăng 18/12/2017 | 11:17 AM  | View count: 300
Ngày 01/12/2017, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND về công tác thanh tra...

Điều chỉnh Chương trình mục tiêu Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 15/12/2017 | 04:42 PM  | View count: 200
Chiều 5/12/2017, HĐND Thành phố khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông...

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017.

Ngày đăng 15/12/2017 | 04:41 PM  | View count: 204
Ngày 16/10/2017, UBND Thành phố ban hành Công văn số 5056/UBND-KT về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ...

Kế hoạch kiểm toán năm 2018

Ngày đăng 15/12/2017 | 04:39 PM  | View count: 199
Ngày 4/12/2017, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) ban hành Quyết định số 1785/QĐ-KTNN về  kế hoạch kiểm toán năm 2018 . Năm 2018, KTNN sẽ thực...

Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại

Ngày đăng 15/12/2017 | 04:37 PM  | View count: 199
Kể từ ngày 10/12/2017, Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19/10/2017 về việc quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt...

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Ngày đăng 15/12/2017 | 04:35 PM  | View count: 235
Kể từ ngày 05/12/2017, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết Nghị định...

Quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”

Ngày đăng 15/12/2017 | 04:33 PM  | View count: 199
Ngày 04/12/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp...

Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

Ngày đăng 15/12/2017 | 04:30 PM  | View count: 163
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1925/QĐ-TTg ngày 30/11/2017 phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty...

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Ngày đăng 15/12/2017 | 04:28 PM  | View count: 170
Ngày 01/12/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 8385/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành...

Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày đăng 15/12/2017 | 04:26 PM  | View count: 151
Ngày 29/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 125/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan...

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng 15/12/2017 | 04:23 PM  | View count: 112
Ngày 5/12/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 8430/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực...

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 170.087

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?