PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tiền tệ, ngân hàng, xử lý dứt điểm nợ xấu

Ngày đăng 15/12/2017 | 04:14 PM  | View count: 71
Ngày 30/11/2017, UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ...

Xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Ngày đăng 15/12/2017 | 04:13 PM  | View count: 65
Ngày 22/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 121/NQ-CP xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Để hoàn...

Chỉ thị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường thanh tra đột xuất đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự

Ngày đăng 15/12/2017 | 04:09 PM  | View count: 91
Ngày 28/11/17, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị số 08/CT-VKSTC về tăng cường thanh tra đột xuất đối với các vụ...

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư chính thức tạm dừng ghi tên các thành viên gia đình vào sổ đỏ

Ngày đăng 15/12/2017 | 04:07 PM  | View count: 62
Ngày 04/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký ban hành Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT quy định ngưng...

Thanh tra Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Ngày đăng 07/12/2017 | 11:49 AM  | View count: 167
  Ngày 16, 17/11/2017, Thanh tra Thành phố chủ trì tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn...

Hà Nội tăng cường tiết kiệm điện

Ngày đăng 07/12/2017 | 11:45 AM  | View count: 108
Thực hiện Chỉ thị số  34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ , UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND ...

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 07/12/2017 | 11:41 AM  | View count: 133
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Quyết định số 8131/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 về việc ban hành Danh mục...

Tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử các cấp

Ngày đăng 07/12/2017 | 11:02 AM  | View count: 109
Ngày 30/10/2017, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 2711/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính...

Thực hiện Quyết định số 5133/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án " Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Ngày đăng 07/12/2017 | 10:57 AM  | View count: 125
Để đảm bảo thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ, UBND Thành phố đã ban hành Công văn số 6039/UBND-KGVX ngày 28/11/2017, trong đó chỉ đạo: ...

Chủ trương tách tiểu dự án giải phóng mặt bằng để phê duyệt, tổ chức thực hiện khi thẩm định chủ trương đầu tư án có sử dụng đất.

Ngày đăng 07/12/2017 | 10:53 AM  | View count: 126
Ngày 27/10/2017, UBND Thành phố đã ban hành Công văn số 5400/UBND-ĐT về chủ trương tách tiểu dự án giải phóng mặt bằng để...

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Ngày đăng 07/12/2017 | 10:46 AM  | View count: 85
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định...

Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020

Ngày đăng 07/12/2017 | 10:43 AM  | View count: 91
Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký ban hành Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 phê duyệt Đề án Đo lường sự hài ...

Thông tư quy định về việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Ngày đăng 07/12/2017 | 10:37 AM  | View count: 68
Ngày 07/11/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT về việc giám sát khai...

Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 07/12/2017 | 10:29 AM  | View count: 88
Ngày 21/11/2017, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về hoạt động...

Đôn đốc thực hiện các Kết luận của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan Trung ương, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 07/12/2017 | 10:15 AM  | View count: 103
Ngày 16/11/2017, Văn phòng UBND Thành phố ban hành Quyết định số 219/2017/QĐ-VP về việc thành lập các Tổ công tác để ...

Thành phố triển khai thi hành Bộ Luật hình sự

Ngày đăng 07/12/2017 | 10:11 AM  | View count: 66
Ngày 23/11/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn...

Công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính hủy bỏ lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Ngày đăng 07/12/2017 | 10:08 AM  | View count: 106
Ngày 22/11/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 8102/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành...

Ban hành bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ngày đăng 07/12/2017 | 10:06 AM  | View count: 87
    Bộ Tài nguyên và Môi trường ...

Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định mới

Ngày đăng 07/12/2017 | 10:04 AM  | View count: 80
Ngày 09/11/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Xác thực văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV về đánh giá và phân loại cán bộ, công...

Triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2018

Ngày đăng 07/12/2017 | 09:57 AM  | View count: 96
Ngày 22/11/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 235/KH-BTC triển kahi cuộc thi viết về gương mặt điển hình tiên tiến, “Người...

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 128.575

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?