PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hiến máu nhân đạo - Hoạt động tình nguyện nhiều ý nghĩa của Đoàn viên thanh niên Thanh tra Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/11/2017 | 09:57 PM  | View count: 260
  Hiến máu nhân đạo, là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Hằng ngày, hằng giờ, chúng ta vẫn...

Thành phố tăng cường hiệu lực trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 24/11/2017 | 09:54 PM  | View count: 152
Ngày 28/8/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường hiệu lực trong quản lý, sử dụng nhà chung cư...

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 3/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Ngày đăng 24/11/2017 | 09:52 PM  | View count: 230
Ngày 27/10/2017, Bộ nội vụ ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BNV về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP...

Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Ngày đăng 24/11/2017 | 09:49 PM  | View count: 140
Ngày 30/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị Quyết số 112/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên...

Công khai các bước giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp

Ngày đăng 24/11/2017 | 09:45 PM  | View count: 163
Ngày 27/10/2017, Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 1848/QĐ-TCT ban hành Quy trình công khai các bước giải quyết khiếu ...

Thành phố đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2017

Ngày đăng 24/11/2017 | 09:43 PM  | View count: 144
Ngày 1/11/2017, UBND Thành phố ban hành Văn bản số 5496/UBND-KT chỉ đạo đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành...

Quy định mới về xếp lương, thi nâng ngạch công chức

Ngày đăng 24/11/2017 | 09:41 PM  | View count: 104
Ngày 15/8/2017, Bộ nội vụ ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

Nghiêm túc thực hiện Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 24/11/2017 | 05:09 PM  | View count: 347
Thực hiện Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn...

UBND Thành phố Hà Nội ban hành một số quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 24/11/2017 | 05:06 PM  | View count: 112
Ngày 14/11/2017, đồng chí Nguyễn Đức Chung đã ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND về việc ban hành một số quy định quản lý Nhà nước...

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ

Ngày đăng 24/11/2017 | 05:04 PM  | View count: 125
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 5571/UBND-NC...

Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày đăng 24/11/2017 | 05:02 PM  | View count: 199
Ngày 31/10/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký ban hành Thông tư số 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn về nghiệp...

Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/11/2017 | 04:54 PM  | View count: 147
Ngày 30/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và...

Kiểm kê, đánh giá tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Thành phố

Ngày đăng 07/11/2017 | 01:44 PM  | View count: 166
Ngày 28/9/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4754/UBND-KT về việc kiểm kê, đánh giá tài sản công thuộc...

Thành phố triển khai thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:55 PM  | View count: 119
Ngày 18/10/2017, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 2019/KH-HĐ triển khai thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2017...

Tăng cường, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:49 PM  | View count: 148
Ngày 20/10/2017, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:48 PM  | View count: 138
Ngày 16/10/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND về việc s ửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai...

Thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:46 PM  | View count: 94
Ngày 25/9/2017, UBND Thành phố ban hành Công văn số 4689/UBND-KHĐT, về việc thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về...

Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:45 PM  | View count: 99
Ngày 10/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 4973/UBND-KH&ĐT về tăng cường công tác giám sát, đánh...

Hà Nội chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:44 PM  | View count: 74
Ngày 25/9/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4691/UBND-NC về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. ...

Đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách năm 2017

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:42 PM  | View count: 77
Ngày 10/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản 4962/UBND-KT yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế -...

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 12
Tổng: 128.568

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?