TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2019

Publish date 29/05/2019 | 09:39 AM  | View count: 1162
Ngày 27/5, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 1146/HD-HĐTT về việc thông báo số báo danh, ca ...

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019

Publish date 13/05/2019 | 03:46 PM  | View count: 709
Thông báo: tải tại đây

Thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019

Publish date 05/04/2019 | 09:50 AM  | View count: 1005
Ngày 29/3/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 647/SNV-CCVC về việc thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển...

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

Publish date 19/03/2019 | 08:54 AM  | View count: 1692
Chi tiết nội dung xem: tại đây Mẫu tuyển dụng công chức xem: tại đây

V/v tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2018

Publish date 11/10/2018 | 10:07 AM  | View count: 757
Xem văn bản: tại đây

V/v xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" năm 2018

Publish date 14/09/2018 | 04:30 PM  | View count: 860
Xem công vă 4476/TTTP-VP: tại đây

V/v Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính, thanh tra viên

Publish date 19/07/2018 | 04:43 PM  | View count: 960
Nội dung tải tại đây

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính, thanh tra viên

Publish date 20/06/2018 | 04:03 PM  | View count: 707
Công văn 3010/TTTP-VP: tại đây

Đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng năm 2019

Publish date 20/06/2018 | 09:09 AM  | View count: 1649
Xem văn bản:  190/TCBTT-ĐT                         2998/TTTP-VP(TC)

Báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018

Publish date 01/06/2018 | 03:51 PM  | View count: 1227
chi tiết văn bản: xem tại đây

Cử cán bộ tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư K01-2018

Publish date 04/05/2018 | 03:09 PM  | View count: 946
Xem chi tiết văn bản 2043/TTTP-VP: tại đây Công văn 125/TCBTT-ĐT: tại đây  

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính, thanh tra viên

Publish date 23/04/2018 | 11:02 AM  | View count: 995
Nội dung công văn 1789/TTTP-VP: xem tại đây

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng kỹ năng chỉ đạo, điều hành và xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018

Publish date 17/04/2018 | 09:38 AM  | View count: 622
Xem chi tiết: tại đây

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư năm 2018

Publish date 09/04/2018 | 04:36 PM  | View count: 718
Xem chi tiết: tại đây

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính K02-2018

Publish date 08/03/2018 | 09:52 AM  | View count: 540
Nội dung công văn: tải tại đây

Thông báo lịch tổ chức sát hạch để tuyển dụng vào công chức năm 2017

Publish date 09/11/2017 | 04:27 PM  | View count: 574
Thông báo tải: tại đây ...

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2017 diện tiếp nhận không qua thi tuyển

Publish date 24/10/2017 | 04:00 PM  | View count: 702
Xem nội dung văn bản: tải tại đây