PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thông tư quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Publish date 05/11/2018 | 02:22 PM  | View count: 5861
Ngày 04/10/2018, Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Thông tư số 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và...

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội

Publish date 14/09/2018 | 04:39 PM  | View count: 1645
Ngày 05/9/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp...

Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội

Publish date 14/09/2018 | 04:33 PM  | View count: 1027
Ngày 28/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy định...

Thống nhất nguyên tắc quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội

Publish date 10/09/2018 | 03:25 PM  | View count: 1131
Ngày 05/9/2018, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Văn bản số 4099/UBND-NC về việc thống nhất nguyên tắc...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018

Publish date 10/09/2018 | 03:21 PM  | View count: 799
Ngày 24/8/2018, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 24/8/2018 thực hiện Nghị quyết của HĐND ...

Đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành của Thành phố

Publish date 10/09/2018 | 03:18 PM  | View count: 792
UBND Thành phố ban hành công văn số 3974/UBND-KT ngày 27/8/2018 về việc tiếp tục đẩy mạng công tác quyết toán dự án hoàn ...

Quyết định về việc gửi, nhân văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Publish date 18/07/2018 | 03:53 PM  | View count: 839
Ngày 12/7/2018, Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính ...

Tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 1/7/2018

Publish date 18/07/2018 | 03:47 PM  | View count: 707
Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ...

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Publish date 18/07/2018 | 03:45 PM  | View count: 764
Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi...

Thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

Publish date 18/07/2018 | 03:40 PM  | View count: 1183
Ngày 04/7/2018, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3406/QĐ-UBND về việc thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô...

Nâng mức tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021

Publish date 10/07/2018 | 10:27 AM  | View count: 644
Ngày 18/6/2018, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND về triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính của các đơn vị sự...

Thành phố Hà Nội điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Publish date 10/07/2018 | 10:18 AM  | View count: 598
Ngày 02/7/2018, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND về triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch...

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2018

Publish date 22/05/2018 | 04:24 PM  | View count: 1005
Ngày 16/4/2018, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra năm 2018

Publish date 24/04/2018 | 04:45 PM  | View count: 998
Ngày 30/3/2018, Bí thư Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị quyết số 47-NQ/BCSĐ về việc ...

Kế hoạch chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020

Publish date 09/04/2018 | 02:52 PM  | View count: 3791
Ngày 29/3/2018, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội kiêm Trưởng ban chỉ đạo Chương trình...

Tăng cường thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội

Publish date 05/04/2018 | 08:23 AM  | View count: 888
Sáng ngày 26/3/2018, cơ quan Thanh tra Thành phố tiếp tục quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Thanh tra ...

Tăng cường ngăn chặn tình trạng buôn bán, sử dụng pháo trái phép

Publish date 22/03/2018 | 03:43 PM  | View count: 830
Ngày 15/3/2018, UBND Thành phố có văn bản số 1075/UBND-NC về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2122/VPCP-NC ngày...

Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Publish date 22/03/2018 | 03:41 PM  | View count: 968
Ngày 07/2/2018, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục ...

Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020

Publish date 22/03/2018 | 03:37 PM  | View count: 1074
Ngày 26/01/2018, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn đã ký ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP...

Hà Nội bầu bổ sung 4 Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2020.

Publish date 20/12/2017 | 04:49 PM  | View count: 1517
Chiều ngày 5/12/2017, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, xét đề nghị của UBND thành phố, HĐND Thành phố Hà Nội đã bầu bổ sung...

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

No video found

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 32
Tổng: 2.152.133

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?