PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hà Nội tổ chức cuộc thi trực tuyến tuyên truyền quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Publish date 06/08/2020 | 03:08 PM  | View count: 59
Ngày 15/7/2020, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 293/KH-SVHTT về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tuyên truyền Quy...

Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội.

Publish date 04/08/2020 | 03:38 PM  | View count: 106
Ngày 30/7/2020, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban...

Hà Nội ban hành Kế hoạch khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép xây dựng; Dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Hà Nội năm 2020.

Publish date 04/08/2020 | 03:34 PM  | View count: 77
Ngày 27/7/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về việc khảo sát, đo lường và nghiên cứu,...

Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2020

Publish date 29/07/2020 | 11:06 AM  | View count: 189
Ngày 01/7/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối...

Hà Nội ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội

Publish date 29/07/2020 | 11:01 AM  | View count: 153
Ngày 12/6/2020, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành...

Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Chỉ thị về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Publish date 07/05/2020 | 04:30 PM  | View count: 2199
Ngày 28/4/2020, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình...

Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Publish date 07/05/2020 | 04:27 PM  | View count: 1915
Ngày 17/4/2020, Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch số 1576/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham...

Hà Nội ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Publish date 07/05/2020 | 04:23 PM  | View count: 1980
Ngày 27/3/2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng...

Các chi bộ Thanh tra Thành phố tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Publish date 23/03/2020 | 04:52 PM  | View count: 2083
Từ ngày 6/3/2020 đến ngày 18/3/2020, Đảng bộ cơ quan Thanh tra Thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc...

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Publish date 20/03/2020 | 10:23 AM  | View count: 1829
Ngày 28/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Theo...

Thành phố Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020.

Publish date 20/03/2020 | 10:21 AM  | View count: 1994
Ngày 02/3/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 theo quy định...

Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Publish date 20/03/2020 | 10:16 AM  | View count: 900
UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21/01/2020 về k iểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020...

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp Covid-19.

Publish date 20/03/2020 | 10:15 AM  | View count: 1008
Ngày 09/3/2020, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viên đường...

Chi bộ Văn phòng thanh tra Thành phố tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Publish date 16/03/2020 | 10:18 AM  | View count: 952
Sáng ngày 13/3/2020, Chi bộ Văn phòng thanh tra Thành phố đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tham dự Đại hội...

Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tuyên tryền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Publish date 13/03/2020 | 03:24 PM  | View count: 425
Ngày 10/3/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành...

Thành phố Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 làm căn cứ tính với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn Thành phố.

Publish date 13/03/2020 | 03:19 PM  | View count: 938
Ngày 02/3/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 theo quy định...

Đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Publish date 13/03/2020 | 03:16 PM  | View count: 294
Ngày 11/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình...

Chi bộ phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Publish date 09/03/2020 | 02:04 PM  | View count: 1323
Chiều ngày 06/3/2020, Chi bộ phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tham dự Đại hội...

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Publish date 09/03/2020 | 10:01 AM  | View count: 406
Ngày 26/02/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về công tác rà...

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Publish date 09/03/2020 | 09:55 AM  | View count: 317
Ngày 03/01/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về công tác kiểm soát...

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

No video found

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 38
Tổng: 3.261.974

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?