GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu cơ cấu tổ chức cơ quan Thanh tra Thành phố
Ngày đăng 04/11/2020 | 1:53 PM  | View count: 54716

Giới thiệu cơ cấu tổ chức cơ quan Thanh tra Thành phố

Cách đây 73 năm, ngay sau khi Tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa( nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), ngày 23/11/1945 Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 64/SL. Thành lập Ban Thanh tra đặc biệt - Tổ chức tiền thân của Thanh tra Việt Nam ngày nay.  

            Thanh tra thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Thanh tra Thành phố) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật 

           Tại Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 04/07/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thành phố.Thanh tra Thành phố gồm Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các phòng sau:

          1. Văn phòng;

          2. Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

          3. Phòng Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra;

          4. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1;

          5. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2;

          6. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3;

          7. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 4;

          8. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 5;

          9. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6.

* Lãnh đạo Thanh tra Thành phố:

            Chánh Thanh tra: Trần Đức Hoạt - Thành ủy viên, Bí Thư Đảng ủy cơ quan; 

            Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thúy Hằng.- Phó Bí Thư Đảng ủy cơ quan;

            Phó Chánh Thanh tra: Kiều Xuân Huy - Thường vụ Đảng ủy;

            Phó Chánh Thanh tra: Lê Thu Hà - Đảng ủy viên cơ quan;

            Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Trọng Hòa - Đảng ủy viên cơ quan.

* Phòng chuyên môn thuộc cơ quan Thanh tra Thành phố:

1. V ăn phòng

Chánh Văn phòng: Đoàn Việt Hùng

Phó Chánh Văn phòng: Trương Thị Kim Anh

Phó Chánh Văn phòng: Triệu Như Long

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thế Quang Trung

2. Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Huyền

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Bắc Quân

3. Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

Trưởng phòng: Phan Hữu Tùng

Phó Trưởng phòng: Trương Bách Thắng

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hùng Sơn

4. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1

Trưởng phòng: Phạm Văn Giáp

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Dung

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Thanh Thủy

5. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2

Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hải

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Nhạn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Trường

6. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3

Trưởng phòng: Nguyễn Minh Sơn

Phó Trưởng phòng: Giang Thị Bích Vượng

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Chiến

7. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 4

Trưởng phòng: Nguyễn Phương Hoa

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thu Hiền

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Danh Trường

8. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 5

Trưởng phòng: Hồ Khiêm

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thái Thịnh

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hà

      9. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6

      Trưởng phòng: Phạm Thị Quỳnh Anh

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thúy Nga

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tuân

          Tự hào với truyền thống của Thanh tra Việt Nam, công chức, nhân viên Thanh tra Thành phố càng thêm phấn khởi và quyết tâm rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức, nâng cao nghiệp vụ , nêu cao trách nhiệm, thực hiện tốt 5 điều kỷ luật của ngành Thanh tra, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và công cuộc xây dựng thủ đô phồn vinh, văn minh, hiện đại. Xứng đáng là ngành Thanh tra của thủ đô nghìn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

          Với những thành tích và đóng góp trong hơn 60 năm hoạt động, cơ quan Thanh tra Thành phố đã được Chủ tịch nước, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và UBND Thành phố, Thành ủy ghi nhận, biểu dương, khen tặng Huân chương,  Cờ thi đua xuất sắc, bằng khen trong phong trào thi đua, cụ thể:

    Huân chương độc lập hạng 2: năm 2010.

    Huận chương độc lập hạng 3: năm 2005.

    Huân chương lao động hạng nhất: các năm 1995, năm 2015

    Huân chương lao động hạng nhì: năm 1984

    Huân chương lao động hạng 3: năm 1978

    Cờ thi đua của Chính phủ: các năm 1993, năm 1994, năm 2004, năm 2005, năm 2007, năm 2011.

    Cờ thi đua luân lưu của hội đồng Bộ Trưởng: các năm 1984, năm 1985,

   Cờ thi đua xuất sắc của Thanh tra Chính phủ: các năm 1983, năm 1990, năm 1991, năm 1992, năm 1999, năm 2000, năm 2003, năm 2006, năm 2007, năm 2008, năm 2009, năm 2010, năm 2012, năm 2017.

   Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố: các năm 2005, năm 2006, năm 2007, năm 2010, năm 2011, năm 2012, năm 2017.

   Bằng khen của Thanh tra Chính phủ: các năm 1996, năm 1998, năm 2011, năm 2013, năm 2014, năm 2015

   Bằng khen của UBND Thành phố: các năm 1996, năm 1997, năm 1999, năm 2003, năm 2008, năm 2009, năm 2013, năm 2014, năm 2016

   Bằng khen của Thành ủy Hà Nội: năm 2015, năm 2016, năm 2017.