PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

UBND Thành phố triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
Ngày đăng 19/10/2017 | 9:11 AM  | View count: 754

Ngày 05/10/2017, UBND Thành phố ban hành hai công văn số 4862/UBND – NC và 4870/UBNC-NC về việc triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017.

Theo đó, UBND Thành phố đề nghị các các Ban Đảng, các cơ quan Đảng ủy Khối, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố; chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Thành phố triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2017, thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai thuộc quản lý của đơn vị mình trước ngày 30/11/2017. Việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2017 (theo mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ); báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20/4/2018 (qua Thanh tra Thành phố để tổng hợp chung).

UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017; tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của thành phố Hà Nội trình UBND Thành phố trước ngày 10/5/2018; thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về công tác minh bạch tài sản, thu nhập tại các đơn vị./.

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 9
Tổng: 5.784.897

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?