PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
Ngày đăng 21/08/2019 | 10:29 AM  | View count: 2909

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, Nghị định quy định chi tiết các điều, khoản của Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14: Khoản 1 Điều 15 về trách nhiệm giải trình;Điều 17 về tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng;Điều 22 về tặng quà và nhận quà tặng; Điều 23 về kiểm soát xung đột lợi ích; Khoản 4 Điều 25 về vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương; Khoản 4 Điều 71 về trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác, việc hưởng lương, phụ cấp, quyền, lợi ích hợp pháp khác và việc bồi thường, khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng; Điều 80 về áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước; Điều 81 về thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; Điều 94 về xử lý hành vi vi phạm khác về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nghị định quy định các biện pháp tổ chức thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm: Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý; cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức; chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Đối tượng áp dụng của Nghị định này làcác cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong phòng, chống tham nhũng; Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước và người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức.

Ngày 22/7/2019, Chính phủ có văn bản số 298/CP-V.I đính chính 05 nội dung của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ gồm: điểm i khoản 1 Điều 1, khoản 1 Điều 31, khoản 2 Điều 34, Điều 52, điểm d khoản 2 Điều 76.

Nghị định 59/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2019./.

Toàn văn Nghị định 59/2019/NĐ-CP: tải tại đây.

văn bản 298/CP-V.I của Chính phủ: tải tại đây.

                                                                                                                                                             Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 5
Tổng: 5.685.474

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?