PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
Ngày đăng 11/02/2020 | 3:25 PM  | View count: 5512

Ngày 16/01/2020, Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch số 253/KH-TTTP về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 08 nhiệm vụ chính như sau:

1. Nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về PCTN, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”; Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND Thành phố về “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội” nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội trong công tác PCTN.

2. Các phòng, tổ chức, đoàn thể của Thanh tra Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố về công tác PCTN, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: tăng cường công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan theo quy định pháp luật; tiếp tục rà soát để hoàn thiện các Quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ, nghiêm túc chấp hành các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thành việc chuyển đổi, công bố, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan và giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức; thực hiện đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng, quý nhằm mục tiêu đánh giá đúng người, đúng việc và khen thưởng, kỷ luật kịp thời.

3. Tham mưu UBND Thành phố thực hiện chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị theo chỉ đạo của UBND Thành phố; cập nhật các văn bản chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Thành phố. Tổ chức hội nghị tập huấn về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và công tác kê khai TSTN. Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phòng, chống tham nhũng. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tổ chức đối thoại với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội hành nghề, cơ quan báo chí và người dân về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính của Nhà nước và xã hội. Đoàn thanh niên cơ quan tổ chức tọa đàm đối thoại chuyên đề có nội dung về PCTN tại cơ quan.

4. Nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý kịp thời các đơn tố cáo có liên quan đến tham nhũng, tập trung giải quyết các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền; thực hiện biểu dương, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng theo quy định.

5. Triển khai thực hiện các đoàn thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND Thành phố; tập trung vào những nơi có đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCTN; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

6. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND Thành phố; việc thực hiện Kế hoạch PCTN năm 2020; Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND Thành phố.

7. Tham mưu UBND Thành phố sửa đổi Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 “về kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội”. Tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập ngay khi Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của Chính phủ được ban hành và có hiệu lực pháp luật. Tổng hợp chung, xây dựng báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 của thành phố Hà Nội để báo cáo Thanh tra Chính phủ. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

8. Phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Thành ủy, cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCTN, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng phát hiện qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo. Thực hiện hợp tác quốc tế về PCTN theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND Thành phố.

- KH số 253/KH-TTTP ngày 16/01/2020 của TTTP: tải tại đây.

                                                                                                                                                                Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 13
Tổng: 5.685.513

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?