THÔNG BÁO

Công khai Kết luận Thanh tra toàn diện Dự án tại số 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm
Ngày đăng 13/11/2018 | 02:04  | View count: 939

Ngày 19 /10/2018, Thanh tra Thành phố ban hành Kết luận số 5126/KL-TTTP(P1) về việc Thanh tra toàn diện Dự án tại số 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm. Nội dung:

          Khu đất tại số 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm để thực hiện Dự án City of Dream, có nguồn gốc là đất do UBND Thành phố cho Công ty Interserco thuê để làm Điểm thông quan nội địa thành phố Hà Nội.

Từ năm 2011, Công ty Interserco đã liên danh với Công ty AZ báo cáo đề xuất UBND Thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư dự án văn phòng thương mại và nhà ở cao cấp tại 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm. 

Đến năm 2016, trên cơ sở đề xuất của Công ty Interserco, Công ty AZ và của sở Tài chính; ngày 15/6/2016, UBND Thành phố có Văn bản số 3580/UBND-KT cho phép Công ty Inteserco cùng đối tác là Công ty AZ và bà Tạ Thị Thùy Trang (chứng minh thư nhân dân số 013019107 do công an thành phố Hà Nội cấp ngày 05/11/2007, hộ khẩu thường trú: phòng 116-B4 Đồng Xa, Tổ 8, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Vimedilanh để thực hiện Dự án City of Dream tại khu đất số 17 đường Phạm Hùng.

Sau khi được cấp Đăng ký doanh nghiệp, Công ty Vimediland đã thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án, cụ thể: thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế ý tưởng quy hoạch, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đo vẽ bản đồ hiện trạng, khảo sát địa chất, thiết kế bản vẽ thi công, cấp phép quy hoạch, chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500; chấp thuận của các đơn vị chuyên ngành về cấp điện, nước. Đến nay, dự án chưa được UBND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Diện tích khu đất vẫn do Công ty Interserco quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đầu tư, Công ty Vimediland và các cổ đông của Công ty Vimediland có một số sai phạm, cụ thể:

- Sai phạm của Công ty Vimediland: cho đến nay, Công ty Vimediland mới chỉ có 147,9 tỷ đồng (do bà Tạ Thị Thùy Trang nộp), không đủ vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 290 tỷ đồng, nhưng tại báo cáo trong hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần 1 và lần 2 thể hiện đã có 290 tỷ đồng là không trung thực, không chính xác, khai khống vốn điều lệ, vi phạm điều cấm được quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 17 Luật Doanh nghiệp. Về sai phạm này đã bị Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư xử phạt vi phạm hành chính

với số tiền 12.500.000 đồng (Công ty Vimediland đã thực hiện nộp phạt); Trách

nhiệm trên thuộc Công ty Interserco, Công ty AZ và bà Tạ Thị Thùy Trang.

- Sai phạm của các cổ đông Công ty Vimediland:

+ Công ty Interserco không góp vốn theo cam kết là không thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 3580/UBND-KT ngày 15/6/2016; vi phạm khoản 1, Điều 112 Luật Doanh nghiệp.

+ Công ty AZ không góp vốn theo cam kết là không thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 3580/UBND-KT ngày 15/6/2016; vi phạm khoản 1, Điều 112 Luật Doanh nghiệp.

+ Bà Tạ Thị Thùy Trang: đã góp vốn theo cam kết nhưng chậm 67 ngày; vi phạm khoản 1, Điều 112 Luật Doanh nghiệp; cho đến nay, không có hồ sơ thể hiện tên bà Tạ Thị Thùy Trang đã thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho Công ty Interserco theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 3580/UBND-KT ngày 15/6/2016. 

+ Công ty AZ và bà Tạ Thị Thùy Trang ký Hợp đồng số 02/HĐCN-VIMEDILAND ngày 12/7/2016, trong đó Công ty AZ chuyển nhượng cho bà Tạ Thị Thùy trang 6.090.000 cổ phần, tương đương 60.900.000.000 đồng, tương ứng 21% vốn điều lệ của Công ty Vimediland là trái quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 112 Luật Doanh nghiệp, quy định: “a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác”.

+ Công ty AZ báo cáo không trung thực, không chính xác về nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp (tại báo cáo tài chính các năm 2010, 2015 gửi liên ngành Thành phố), cụ thể:

* Báo cáo tài chính Công ty AZ lập và gửi Sở kế hoạch và Đầu tư để làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án thể hiện tại thời điểm 31/12/2010, Công ty AZ có vốn chủ sở hữu là 679.195.610.546 đồng. Tuy nhiên, tại báo cáo tài chính Công ty AZ nộp tại Chi cục thuế quận Cầu Giấy, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2010 là 247.184.217.420 đồng, vi phạm khoản 3, 4 Điều 6, khoản 1 Điều 14 Luật Kế toán 2003.

* Báo cáo tài chính Công ty AZ lập và gửi Sở Tài chính để thẩm định năng lực khi tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Bất động sản Vimediland thể hiện tại thời điểm 31/12/2015, Công ty có vốn chủ sở hữu là 523.307.552.979 đồng. Tuy nhiên, tại báo cáo tài chính do Công ty AZ nộp tại Chi cục thuế quận Cầu Giấy, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 là 239.879.071.313 đồng, vi phạm khoản 3, 4 Điều 6, khoản 1 Điều 14 Luật Kế toán 2003.

Ngoài ra, ngày 12/5/2011 và ngày 14/5/2011, Công ty AZ  ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng với Công ty Interserco về việc hợp tác đầu tư để thực hiện dự án, nhưng đến ngày 09/12/2015 Công ty AZ (Bên A) lại ký Biên bản thỏa thuận với Công ty Vimedimex (Bên B) theo đó “… Bên A có trách nhiệm đàm phán với Công ty Interserco … nhận chuyển nhượng hết tỷ lệ cổ phần của đối tác; …. Bên B là Công ty cổ phần tập đoàn dược Vimedimex cam kết thực hiện:

+ Giai đoạn 1: Bên B thanh toán cho Bên A số tiền 550 tỷ đồng….

+ Giai đoạn 2: Dựa trên tổng mức đầu tư của dự án… Bên B lo vốn chuyển

cho Bên A để Bên A góp đủ 35% vốn điều lệ” Và Công ty Vimedimex đã chuyển

260 tỷ đồng là việc làm không rõ ràng.

- Việc liên danh (Công ty Interserco và Công ty AZ) trước đây đã đề xuất

UBND Thành phố cho phép thành lập Công ty cổ phần Vimediland (trong đó có cổ đông là bà Tạ Thị Thùy Trang), đến nay Công ty Interserco và Công ty AZ không góp vốn theo cam kết nhưng lại có văn bản đề nghị UBND Thành phố chấp thuận cho Công ty Interserco và Công ty AZ góp vốn  thành lập pháp nhân mới, trong đó không có bà Tạ Thị Thùy Trang để thay thế pháp nhân trước đây là Công ty cổ phần Bất động sản Vimediland để tiếp tục kế thừa, tiến hành thực hiện dự án đầu tư tại số 17 đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm là việc làm chậm tiến độ thực hiện Dự án, gây phức tạp cho việc quản lý của UBND Thành phố.

Bên cạnh những sai phạm của các doanh nghiệp đã nêu ở trên, còn có trách nhiệm của cán bộ, công chức thuộc các sở, cụ thể:

- Trong hồ sơ của Công ty AZ gửi Sở Tài chính để thẩm định năng lực tài chính khi góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Vimediland có báo cáo tài chính của Công ty AZ và báo cáo của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC nhưng Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC không thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính các năm 2013,2014,2015 của Công ty AZ, tuy nhiên tại Văn bản số 2998/STC-TCDN ngày 30/5/2016 của sở Tài chính báo cáo UBND Thành phố lại ghi “căn cứ vào báo cáo tài chính 3 năm liền 2013, 2014, 2015 của Công ty AZ đã được kiểm tra bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn APEC …có đủ năng lực tài chính khi tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần mới.” là không chính xác, thiếu thận trọng. Trách nhiệm thuộc cán bộ, công chức Chi cục Tài chính Doanh nghiệp khi dự thảo báo cáo trình Giám đốc Sở Tài chính ký văn bản báo cáo UBND Thành phố.

- Trong khi đã biết Công ty Interserco, Công ty AZ không thực hiện đúng đề nghị đã được UBND Thành phố cho phép, không góp vốn vào Công ty cổ phần để thực hiện Dự án tại khu đất số 17 đường Phạm Hùng theo quy định của pháp luật,  nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư không có biện pháp buộc các đơn vị khắc phục lại có Văn bản số 3606/KH&ĐT-ĐKKD ngày 15/6/2018 báo cáo UBND Thành phố, trong đó đề xuất: “Chấp thuận về nguyên tắc theo đề xuất tại Văn bản số 132/2018/ INTERSERCO- AZ ngày 06/6/2018 của Liên danh Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế và Công ty cổ phần bất động sản AZ thành lập pháp nhân mới để kế thừa, thực hiện dự án 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội” là vội vàng, không thực hiện đúng vai trò của cơ quan quản lý đầu tư của Thành phố; gây phức tạp tình hình, tiềm ẩn khiếu kiện phức tạp. Trách nhiệm thuộc cán bộ, công chức phòng Đăng ký kinh doanh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Theo đó, Thanh tra Thành phố kiến nghị UBND Thành phố: (1) Yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính tổ chức rút kinh nghiệm đối với thiếu sót đã nêu ở phần kết luận; (2) Có văn bản phê bình Sở Kế hoạch và Đầu tư và yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm; đồng thời, giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có sai phạm như đã kết luận ở phần trên; Đề xuất hướng xử lý đối với Dự án City of Dream đảm bảo đúng quy định của pháp luật,

hiệu quả trong sử dụng đất, tránh khiếu kiện phức tạp./.

                                                                                                             Thu Phương                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 77
Tổng: 1.689.084

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?