THÔNG BÁO

Quyết định ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 12/09/2022 | 11:15 AM  | View count: 64

Quyết định ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội.

Ngày 17/8/2022, đồng chí Chử Xuân Dũng – Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 2918/QĐ-UBND về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 và Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành mã định danh điện tử các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, gồm:

- Mã định danh điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: H26 (Mã cấp 1).

- Mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị cấp 2 tại phụ lục I.

- Mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị cấp 3 tại phụ lục II.

- Mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị cấp 4 tại phụ lục III.

Mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Thành phố và với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành theo quy định.

Đối với trường hợp thành lập mới, sáp nhập, chia tách hoặc giải thể các cơ quan, đơn vị: Trong vòng 15 ngày, Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, cấp, đóng mã định danh điện tử theo quy định.

Đối với trường hợp thay đổi thông tin về: địa chỉ cơ quan, đơn vị; địa chỉ thư điện tử; số điện thoại; địa chỉ trang/cổng thông tin điện tử, các cơ quan, đơn vị gửi thông tin thay đổi về Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật, điều chỉnh trên Hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam.

Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 17/8/2022: ­ tải tại đây.

                                                                                                                                                                                 Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 5.879.880

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?