THÔNG BÁO

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023.
Ngày đăng 13/03/2023 | 3:28 AM  | View count: 49

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023.

Ngày 09/02/2023, đồng chí Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 557/KH-TTTP về công tác cải cách hành chính năm 2023.

Kế hoạch xây dựng nhằm mục đích: Đảm bảo triển khai toàn diện, tổ chức thực hiện nghiêm các kế hoạch, chỉ thị của UBND Thành phố về công tác CCHC; hoạt động của cơ quan Thanh tra Thành phố đồng bộ, thông suốt, minh bạch và hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Thanh tra Thành phố; tiếp tục cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS) của Thành phố.

Theo đó, xác định yêu cầu: Xác định trọng tâm cải cách hành chính là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; gắn với Chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2023; Bố trí kinh phí, nguồn lực và triển khai đúng, đủ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp điều kiện thực tế của cơ quan Thanh tra Thành phố.

Kế hoạch đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể như:

- Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của cơ quan đạt tối thiểu 85%.

- Giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%. 

- 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức được tiếp nhận, xem xét và kịp thời xử lý theo quy định.

Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, kiểm tra sát sao việc thực hiện Kế hoạch CCHC Nhà nước năm 2023 của UBND Thành phố và Kế hoạch công tác CCHC năm 2022 của cơ quan đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Trưởng các phòng thuộc Thanh tra Thành phố phổ biến, triển khai Kế hoạch công tác CCHC năm 2022 đến toàn thể CCNV trong phòng, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

Kế hoạch số 557/KH-TTTP ngày 09/02/2022: ­ tải tại đây .               

                                                                                                                                                                                  Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 15
Tổng: 6.165.619

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?