Tin thanh tra

Sở Du lịch xây dựng Kế hoạch Thanh tra năm 2017
Ngày đăng 28/12/2016 | 12:00 PM  | View count: 1050

Ngày 24/11/2016, Sở Du Lịch ban hành Kế hoạch số 94/KH-SDL về kế hoạch thanh tra năm 2017.

Kế hoạch ban hành với mục đích đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả trong công tác thanh tra; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực du lịch; thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, tố cáo đồng thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi bổ sung các chính sách pháp luật còn bất cập, vướng mắc.

Theo đó, Sở Du lịch sẽ tiến hành thực hiện công tác thanh tra hành chính đối với các phòng chuyên môn thuộc Sở về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản thuộc Sở và việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức.

Về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, sở tiến hành thực hiện trên 4 lĩnh vực, nội dung:

- Lĩnh vực kinh doanh lữ hành: thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động du lịch với các đơn vị kinh doanh lữ hành, cá nhân, tổ chức kinh doanh đại lý lữ hành; hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch và hoạt động hướng dẫn viên du lịch.

- Lĩnh vực kinh doanh lưu trú du lịch: thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động du lịch đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, các cơ sở mua sắm, nhà hàng đạt chuẩn.

- Lĩnh vực kinh doanh vận chuyển khách du lịch: thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động du lịch đối với các đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô, xe điện, xích lô và phương tiện thủy nội địa.

- Hoạt động xúc tiến du lịch và bảo vệ môi trường du lịch: thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động du lịch về hoạt động xúc tiến du lịch, thực hiện bảo vệ môi trường du lịch của các cá nhân, tổ chức.

Ngoài ra, Sở sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề hoặc đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chỉ đạo của cấp trên.

Về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân: sở sẽ tiến hành tiếp dân thường xuyên vào giờ hành chính của các ngày làm việc để tiếp nhận những khiếu nại, phản ánh, tổ cáo thuộc thẩm quyền của Sở; kịp thời giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền, thời gian quy định.

Về công tác phòng, chống tham nhũng: Sở sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, công khai minh bạch trong quản lý tài sản và kê khai tài sản theo quy định; phát hiện các hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu, đấu tranh phòng ngừa tiêu cực.

Theo đó, Sở Du lịch yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng chức năng quản lý nhà nước về du lịch và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra các hoạt động du lịch trên địa bàn quản lý./.

 

 

Nông Hoa

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 5.879.905

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?