Tin thanh tra

Công khai kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2014, 2015, 2016.
Ngày đăng 17/10/2017 | 4:00 PM  | View count: 1647

Ngày 01/9/2017, Thanh tra Thành phố ban hành Kết luận số 3031/KL-TTTP về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2014, 2015, 2016. Ngày 05/10/2017, UBND Thành phố có văn bản số 4859/UBND-NC thống nhất với nội dung tại Kết luận số 3031/KL-TTTP-PCTN ngày 01/9/2017 của Thanh tra Thành phố.

Theo đó, UBND thị xã Sơn Tây đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra hàng năm; tiến hành thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực: đất đai, ngân sách, thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN; đã ban hành các quy định về tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn Thị xã; quy chế tiếp công dân, thành lập Ban Tiếp công dân Thị xã; duy trì lịch tiếp công dân theo định kỳ, tiếp công dân đột xuất; đã xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng; quan tâm thực hiện cải cách hành chính; xây dựng, rà soát các quy định, quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quy chế dân chủ; chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch trên nhiều lĩnh vực (tài chính, đất đai, cấp giấy phép xây dựng, trật tự xây dựng…).

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thanh tra tại UBND Thị xã, một số phòng, ban của Thị xã, UBND các phường còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

Về công tác thanh tra: Việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra còn chậm; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra còn chưa thường xuyên, kịp thời.

Về việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo: Một số trường hợp đơn vị chưa ghi đầy đủ ý kiến của cán bộ tiếp dân tại Sổ tiếp công dân thường xuyên. Nhiều vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo quá hạn quy. Việc tổ chức thực hiện kết luận, thông báo giải quyết tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật còn chậm.

Về việc thực hiện Luật PCTN: một số đơn vị trực thuộc Thị xã xây dựng kế hoạch sơ sài, chưa đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch công tác PCTN của UBND Thành phố và UBND Thị xã. UBND Thị xã chưa thực hiện nghiêm túc một số quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên một số lĩnh vực như: hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước, hoạt động mua sắm quản lý tài sản sản công; quản lý và sử dụng đất đai...

Theo đó, Thanh tra Thành phố đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN; tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với các sai phạm, tồn tại, hạn chế nêu tại Kết luận thanh tra đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN./.

Quỳnh Anh

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 10
Tổng: 5.784.898

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?