Tin thanh tra

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2018 của Thanh tra Thành phố
Ngày đăng 22/03/2018 | 3:39 PM  | View count: 2270

Từ đầu năm 2018, UBND Thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN; giữ vững ổn định an ninh chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Bên cạnh đó, UBND Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên củng cố, xây dựng, kiện toàn lực lượng làm công tác thanh tra, bộ máy tiếp công dân theo quy định của pháp luật; tăng cường tiếp, đối thoại với công dân; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý, giải quyết các tranh chấp, KNTC ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giải quyết KNTC; kiểm tra, rà soát các vụ KNTC phức tạp, tồn đọng, đông người, để có biện pháp giải quyết dứt điểm; đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố.

Trong Quý I năm 2018, các cơ quan hành chính của Thành phố triển khai 103 cuộc thanh tra. Nội dung tập trung vào thanh tra trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện công tác QLNN trong các lĩnh vực: công tác quản lý, quy hoạch, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý tài chính, tài sản công; việc thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia và chính sách xã hội tại địa phương; việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 3,053 tỷ đồng; kiểm điểm trách nhiệm đối với 05 tập thể và 03 cá nhân do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, Thanh tra Thành phố và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện 20 cuộc thanh tra; đã kết luận 09 cuộc, phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi: 1.112 tỷ đồng; trong lĩnh vực đất đai, Thanh tra Thành phố và các quận, huyện, sở, ngành đã thực hiện 37 cuộc thanh tra, đã kết luận 27 cuộc; phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 320 triệu đồng và đất đai 9,78 ha đất. Các dạng sai phạm chủ yếu là lấn chiếm đất và sử dụng đất không đúng mục đích, sai quy định; giao đất trái thẩm quyền; chuyển nhượng, cho thuê không đúng quy định...Riêng Thanh tra Thành phố trong quý I năm 2018 đã công bố kết luận thanh tra các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn Thành phố - một vấn đề nóng trên địa bàn hiện nay; qua thanh tra, Thanh tra Thành phố đã chỉ ra một số sai phạm trong quá trình lát đá vỉa hè trên địa bàn một số quận và nêu rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan.

Về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các sở, ngành đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành theo chỉ đạo của Thành uỷ, UBND Thành phố đối với những lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm như: công tác QLNN về giao thông đường bộ, lòng đường, vỉa hè; xử lý vi phạm trật tự xây dựng; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm; về chống lấn chiếm đất đai; kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ… Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các sở, ngành đã phát hiện và xử phạt 18,569 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm hành chính.

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nâng cao kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra, kiểm toán trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Thành phố đã phối hợp với các đơn vị tăng cường thực hiện công tác QLNN, thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các kết luận của cơ quan Thanh tra Thành phố, đồng thời rà soát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo: trong quý I năm 2018, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp nhận và xử lý 11.119 đơn các loại, nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, GPMB, quản lý trật tự xây dựng, chế độ chính sách, công tác dồn điển, đổi thửa….đã thụ lý theo thẩm quyền 852 vụ KNTC, đã giải quyết 607 vụ, đạt tỷ lệ 71,2%. Tuy nhiên, tình hình KNTC đông người, phức tạp chưa có chiều hướng giảm; các vụ KNTC phát sinh chủ yếu trong quá trình thực hiện GPMB tại một số dự án, công tác dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp, công tác cải tạo, chuyển đổi mô hình quản lý một số chợ,… còn có hiện tượng công dân chưa nhất trí và gửi đơn KNTC; vẫn còn tình trạng một số công dân tập trung KNTC đông người, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước của Trung ương và Thành phố.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, toàn Thành phố trong quý I đã tổ chức 19 hội nghị để tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng với khoảng 4.641 lượt người tham gia; ban hành mới 86 văn bản, sửa đổi, bổ sung 04 văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện 03 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của 88 cán bộ, công chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản” và các quy định của pháp luật về công tác kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017./.

                                                                                                                                                                        Bảo Yến

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 6
Tổng: 5.784.893

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?