TIN TỔNG HỢP

Giải thể Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội
Ngày đăng 18/07/2018 | 3:42 PM  | View count: 2591

Ngày 5/7/2018, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3455/QĐ-UBND về việc giải thể Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018. Theo Quyết định, giải thể Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội; chuyển 12 biên chế công chức tại Ban về Phòng Công tác giải phóng mặt bằng thuộc Văn phòng UBND Thành phố và 17 biên chế công chức tại Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội về UBND các quận, huyện, thị xã và Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội và các sở, ban, ngành liên quan, tổ chức triển khai thực hiện chuyển giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật; Hướng dẫn các đơn vị thực hiện rà soát, chuyển giao công chức, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công chức đang làm việc tại Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội sang Phòng Công tác giải phóng mặt bằng  thuộc Văn phòng UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn./.

Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 05/7/2018: tải tại đây

                                                                                                                                                                 Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 106
Tổng: 3.924.733

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?