TIN TỔNG HỢP

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Ngày đăng 30/08/2018 | 3:31 PM  | View count: 1913

Ngày 09/7/2018, UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

 

Chỉ thị yêu cầu việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH), dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 phải đánh giá sát thực, đúng thực chất tình hình thực hiện Chương trình hành động số 34/CTr-UBND ngày 28/01/2018 của UBND Thành phố và tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT – XH, dự toán NSNN năm 2018. Việc xây dựng Kế hoạch phát triển KT –XH và dự toán NSNN năm 2019 phải phù hợp với Kế hoạch phát triển KT –XH 5 năm (2016 – 2020), Kế hoạch tài chính và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, các chương trình, kế hoạch hành động của Thành phố thực hiện Nghị quyết của Đảng, của Thành ủy; phải được triển khai đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị; bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm giải trình trong xây dựng kế hoạch và phân bổ các nguồn lực.

Bên cạnh đó, Chỉ thị nêu rõ 03 định hướng, nhiệm vụ phát triển KT –XH bao gồm: phát triển kinh tế, đô thị, môi trường; phát triển văn hóa – xã hội; tiếp tục cải cách hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãnh phí; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội.

Đối với dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019, các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, minh bạch ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện năm 2019, phân nhóm các nhiệm vụ chi để chủ động điều hành, cắt giảm trong trường hợp cần thiết; chỉ trình cấp có thấm quyền quyết định ban hành các chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và cân đối được nguồn lực, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chủ động dự kiến đầy đủ các nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách và phải được cân đối đủ nguồn lực, không để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các chế độ, chính sách theo quy định và các nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Trong xây dựng dự toán chi thường xuyên năm 2019, yêu cầu các sở, ngành và quận, huyện, thị xã: Xây dựng dự toán chi thường xuyên theo các lĩnh vực cụ thể, bảo đảm đúng chính sách, chế độ, theo định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước, đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ Nhà nước đã ban hành.

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ chế giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đối với giá các dịch vụ sự nghiệp công quan trọng như y tế, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo quy định./.

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/7/2018: tải tại đây

Bảo Yến

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 124
Tổng: 3.924.629

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?