TIN TỔNG HỢP

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thuộc Thành phố
Ngày đăng 21/08/2019 | 3:35 PM  | View count: 2657

Ngày 16/5/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố.

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét về việc xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ Thành phố đến cơ sở tập trung tuyên truyền thực hiện:

Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong hệ thống chính trị, trong các cơ quan, đơn vị, thôn, làng, tổ dân phố, mỗi gia đình và các tầng lớp nhân dân. Xây dựng văn hóa người Hà Nội “nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp”. Giáo dục lịch sử, truyền thống, văn hóa, nếp sống và bồi dưỡng phẩm chất người Hà Nội, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tiếp tục thực hiện tốt 2 quy tắc ứng xử: Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố nhằm tạo sự chuyển biến trong văn hóa giao thông, văn hóa công sở, văn hóa thương mại và ứng xử nơi công cộng; xây dựng mô hình văn hóa thanh lịch, văn minh đặc biệt là mô hình văn hóa ứng xử tại bộ phận một cửa, văn hóa giao tiếp thân thiện của người dân với khách du lịch và văn hóa trong cộng đồng các khu chung cư.

Mở rộng giao lưu hợp tác với các tỉnh, thành phố và các nước nhằm giới thiệu, quảng bá về các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, vẻ đẹp, di tích, văn hóa con người Hà Nội.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa như xây dựng các biện pháp đồng bộ, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, các hoạt động và hành vi phi văn hóa; phối hợp các cơ quan trung ương và địa phương tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành những quy chế về nếp sống Thủ đô…

Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị và 2 Bộ Quy tắc ứng xử; lên án, phê phán các hành vi thiếu văn hóa, không phù hợp với truyền thống thanh lịch của người Hà Nội.

Thực hiện tốt 2 Bộ Quy tắc ứng xử gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Người tốt - việc tốt” và phong trào của các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Chỉ thị số 08/CT-UBND: tải tại đây

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 4.877.819

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?