TIN TỔNG HỢP

Thanh tra thành phố công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2020
Ngày đăng 30/06/2020 | 9:32 AM  | View count: 3020

Ngày 08/1/2020, Thanh tra Thành phố ban hành Quyết định số 110/QĐ-TTTP về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Thanh tra Thành phố.

Quyết định công bố công khai số liệu để thực hiện Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của thành phố Hà Nội. Về việc tổ chức thực hiện trong quyết định số 6999/QĐ-UBND có nêu: Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tuân thủ thực hiện quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, quản lý nhà nước về đầu tử công theo quy định của pháp luật Đầu tư công, Đấu thầu, Xây dựng, Đất đai, Môi trường và pháp luật có liên quan. Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá đầu tư của chủ đầu tư, của người có thẩm quyền quyết định đầu tư, của cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công; chấp hành chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin báo cáo vào Hệ thống thông tin theo đúng quy định của Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư và các văn bản hướng dẫn. Thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu, tuân thủ quy định của Nhà nước và Thành phố về lộ tình đấu thầu qua mạng; Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả ngân sách Thành phố theo đúng quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 20/6/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Quyết định số 110/QĐ-TTTP: tải tại đây

                                                                                                                                                                  Nam Trung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 49
Tổng: 5.852.776

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?