TIN TỔNG HỢP

Kế hoạch thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022.
Ngày đăng 01/07/2022 | 2:59 PM  | View count: 379

Kế hoạch thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022.

Thanh tra Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 685/KH-TTTP ngày 03/03/2022 về thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022.

Với 03 mục đích như sau:

- Thông tin về nội dung của công tác CCHC nhà nước; phổ biến các Chương trình, Kế hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm, các hoạt động về CCHC; tuyên truyền về kết quả đạt được trong công tác CCHC của Chính phủ, Thành phố tới toàn thể đội ngũ công chức, người lao động Thanh tra Thành phố.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi công vụ.

- Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò giám sát, phối hợp của các tổ chức đoàn thể.

Kế hoạch xây dựng với yêu cầu: Nội dung thông tin, tuyên truyền phong phú, thường xuyên cập nhật, bám sát Kế hoạch CCHC và Kế hoạch công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội năm 2022; Công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo thường xuyên, kịp thời, đầy đủ, chính xác; hình thức thông tin, tuyên truyền phong phú, linh hoạt và phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, tình hình thực tế của cơ quan Thanh tra Thành phố.

Nội dung tuyên truyền gồm các nội dung chính sau:

- Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của nhà nước; Chương trình, Kế hoạch của Thành phố về CCHC.

- Tuyên truyền về các hoạt động trong công tác CCHC: trong lĩnh vực cải cách thể chế; trong lĩnh vực cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trong lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy; trong lĩnh vực cải cách chế độ công vụ; trong lĩnh vực cải cách tài chính công; trong lĩnh vực xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Việc tuyên truyền thông qua các buổi họp giao ban hàng tuần, hàng tháng; lồng ghép tại các buổi sinh hoạt chuyên đề, các buổi toạ đàm của Chi đoàn Thanh niên về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đăng tin bài trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thanh tra Thành phố.

Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, kiểm tra sát sao việc thực hiện Kế hoạch thông tin, truyên truyền Cải cách hành chính năm 2022 của UBND Thành phố và của cơ quan Thanh tra Thành phố; đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Trưởng các phòng thuộc Thanh tra Thành phố phổ biến, triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2022 đến toàn thể công chức, người lao động; tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

Kế hoạch số 685/KH-TTTP ngày 03/03/2022: ­tải tại đây .                

                                                                                                                                                                                   Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 14
Tổng: 5.796.786

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?