TIN TỔNG HỢP

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023
Ngày đăng 17/01/2023 | 3:31 AM  | View count: 102

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023

Ngày 12/01/2023, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Trần Ngọc Liêm – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng chí Ngô Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng, Cục phòng chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ; đồng chí Trương Việt Dũng – Chánh Văn phòng UBND Thành phố; tập thể Lãnh đạo cơ quan Thanh tra Thành phố cùng các đồng chí là Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra của thanh tra các quận, huyện, sở, ngành trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

                               

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thúy Hằng – Phó Chánh Thanh tra Thành phố được phân công đã trình bày Báo cáo tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Theo đó, trong năm 2022, các cơ quan thanh đã triển khai 339 đoàn thanh tra, đã kết luận 201 đoàn, kiến nghị thu hồi 33,9 tỷ đồng, kiểm điểm 61 tập thể và 85 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 08 đoàn, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện và xử phạt 52,9 tỷ đồng; đối với các kết luận, xử lý sau thanh tra: thực hiện 301/368 kết luận thanh tra, thu hồi 86,3 tỷ đồng, 832,1m2 đất, xử lý khác về kinh tế 130 tỷ đồng, xử lý hành chính 238 tập thể, 522 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 02 vụ. Về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC: các cơ quan hành chính đã tiếp thường xuyên 24.228 lượt công dân (tăng 12,7% so với năm 2021), lãnh đạo tiếp định kỳ, đột xuất 11.029 lượt công dân (tăng 9,7%), trong đó có 45 lượt đoàn đông người/17 vụ; tiếp nhận và xử lý 31.803 đơn các loại; thụ lý giải quyết 1.901/2.217 vụ khiếu nại, đạt tỷ lệ 85,7%; thụ lý giải quyết 980/1.145 vụ tố cáo, đạt tỷ lệ 85,5%; tổ chức thực hiện 192/287 quyết định giải quyết khiếu nại và 112/183 kết luận nội dung tố cáo. Về công tác phòng, chống tham nhũng: UBND Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tạp trung thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN; đẩy mạnh công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính; đã thực hiện 898 cuộc kiểm tra công vụ, kiến nghị xử lý 19 cá nhân; trong kỳ có 138 trường hợp chuyển đổi vị trí công tác….

                              

(Đ/c Nguyễn Thúy Hằng – Phó Chánh thanh tra trình bày báo cáo tại Hội nghị)

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023: để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN nói riêng, trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị thuộc thuộc Thành phố cần tập chung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố về công tác thanh tra năm 2023, trong đó trọng tâm là các cuộc thanh tra về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng tại các cụm công nghiệp, thanh tra các dự án được giao, cho thuê đất nhưng chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng; thanh tra quỹ nhà chuyên dùng của Thành phố. Tăng cường tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết trên 85% các vụ việc mới phát sinh, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết KN, kết luận tố cáo đạt trên 90%; tập trung thanh tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật về PCTN và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; thu hồi triệt để tài sản của Nhà nước, tập thể, cá nhân bị chiếm đoạt và thất thoát….

                              

(Đ/c Trần Ngọc Liêm – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Liêm – Phó Tổng thanh tra Chính phủ biểu dương kết quả mà các ngành thanh tra của Thành phố Hà Nội đã đạt được trong năm 2022. Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương phát sinh nhiều vụ việc KNTC nhất cả nước, trong đó có những vụ việc phức tạp, đông người liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư, việc giao đất dịch vụ…Với một khối lượng công việc lớn, nhưng toàn ngành thanh tra của Thành phố đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Phó Tổng Thanh tra chính phủ Trần Ngọc Liêm cũng nhận định, trong năm 2023, khi thực hiện dự dự án đường vành đai 4 – vùng thủ đô, với diện tích đất thu hồi lớn, liên quan đến nhiều hộ gia đình, cá nhân thì các vụ KNTC trên địa bàn Thành phố sẽ tăng cao. Do đó, toàn ngành cần tập chung làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư từ cấp cơ sở để tránh tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp và trở thành các điểm nóng. Đồng chí Trần Ngọc Liêm tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sát sao của UBND Thành phố, sự quyết tâm của toàn bộ đội ngũ công chức làm công tác thanh tra của Thành phố thì công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN trên địa bàn Thành phố sẽ tiếp tục đạt được những kết quả cao.

                              

                                                      (Đ/c Nguyễn An Huy – Chánh Thanh tra Thành phố)                                                            Thay mặt các đơn vị làm công tác thanh tra của Thành phố, đồng chí Nguyễn An Huy – Chánh Thanh tra Thành phố phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Ngọc Liêm - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và cơ quan Thanh tra Chính phủ trong thời gian qua đã luôn quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan thanh tra của Thành phố. Đồng chí Nguyễn An Huy cũng khẳng định, trong năm 2023, toàn ngành thanh tra thành phố sẽ cố gắng, quyết tâm hơn nữa để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Thanh tra Chính phủ và UBND Thành phố giao; phấn đấu trong năm 2023, Cơ quan thanh tra của Thành phố sẽ được UBND Thành phố và Thanh tra Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc.  

Cũng tại Hội nghị, đại diện UBND Thành phố và đồng chí Nguyễn An Huy đã tặng cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

                              

(Đ/c Kiều Xuân Huy – Phó Chánh thanh tra Thành phố trình bày Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022)

 

                              

(Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền – Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng trình bày tham luận về các nội dung cơ bản trong việc triển khai, xác minh tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng)

 

                              

(Đ/c Nguyễn Mạnh Hưng – Phó Chánh thanh tra quận Hai Bà Trưng trình bày tham luận về kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra)

                              

(Đ/c Nguyễn Hồng Kỳ - Chánh Thanh tra quận Hoàng Mai trình bày tham luận về giải pháp nâng cao nghiệp vụ xác minh, giải quyết các vụ KNTC)

                              

(Đ/c Trương Việt Dũng – Chánh Văn phòng UBND Thành phố trao cờ cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022)

                              

(Đ/c Nguyễn An Huy – Chánh thanh tra Thành phố tặng Bằng khen của UBND Thành phố, Thanh tra Chính phủ cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022)

                                                                                                                                                                   Nguyễn Hiên

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 10
Tổng: 6.094.995

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?