TIN TỔNG HỢP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật;

Ngày đăng 20/12/2017 | 02:57 PM  | View count: 663
Ngày 27/11/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định  139/2017/NĐ-CP  quy định xử phạt vi phạm...

Kế hoạch công tác thanh tra Y tế Hà Nội năm 2018.

Ngày đăng 20/12/2017 | 02:56 PM  | View count: 1019
Ngày 27/10/2017, Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 2070/QĐ-SYT về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Thanh tra Sở Y tế ...

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Ngày đăng 20/12/2017 | 02:54 PM  | View count: 469
Ngày 01/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn,...

Hà Nội ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 Vì sự phát triển bền vững.

Ngày đăng 20/12/2017 | 02:53 PM  | View count: 495
Ngày 13/12/2017, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch hành động số 242/KH-UBND của thành phố Hà Nội...

Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Ngày đăng 20/12/2017 | 02:51 PM  | View count: 408
Ngày 05/12/2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ký ban hành đã ký ban hành Thông tư số...

Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc hợp đồng.

Ngày đăng 20/12/2017 | 02:50 PM  | View count: 420
Ngày 07/12/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 141/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối...

Hướng dẫn đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã.

Ngày đăng 20/12/2017 | 02:48 PM  | View count: 442
Ngày 30/11/2017, Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số 3077/SNV-CCHC về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng hiệu quả công việc của Trưởng...

Triển khai nhiệm vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn Thành phố.

Ngày đăng 20/12/2017 | 02:40 PM  | View count: 389
Ngày 07/12/2017, UBND Thành phố đã ban hành Văn bản số 6248/UBND-KH&ĐT triển khai nhiệm vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc...

Quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bản thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 20/12/2017 | 02:37 PM  | View count: 485
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 ban hành Quy định về Quản lý hoạt...

Triển khai thực hiện quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 20/12/2017 | 02:32 PM  | View count: 358
Ngày 04/12/2017, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành triển khai thực hiện quy định về quản lý,...

Quyết định về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 20/12/2017 | 02:29 PM  | View count: 461
Ngày 04/12/2017, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 8422/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Quỹ...

UBND Thành phố yêu cầu rà soát số liệu cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố.

Ngày đăng 20/12/2017 | 02:26 PM  | View count: 335
Ngày 08/12/2017, UBND Thành phố ban hành Văn bản số 6269/UBND-KGVX về việc rà soát số liệu cán bộ, viên chức, người lao động và...

UBND huyện Phú Xuyên ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018.

Ngày đăng 20/12/2017 | 02:22 PM  | View count: 619
Ngày 14/11/2017, UBND huyện Phú Xuyên đã ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND về công tác thanh tra năm 2018. Mục tiêu của Kế hoạch...

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Ngày đăng 20/12/2017 | 02:16 PM  | View count: 450
Ngày 29/11/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 1916/QĐ-TTg về việc giao dự toán ngân...

Một số chính sách mới hiệu lực từ tháng 12/2017

Ngày đăng 15/12/2017 | 08:21 PM  | View count: 546
Kể từ tháng 12/2017, một số chính sách mới có hiệu lực thi hành như: Điều chỉnh quy định ghi tên trên sổ đỏ; Vi phạm hành...

Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố.

Ngày đăng 15/12/2017 | 08:19 PM  | View count: 556
Ngày 29/11/2017,  UBND Thành phố ban hành Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức liên quan đến kiểm ...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra bộ Thông tin và truyền thông

Ngày đăng 15/12/2017 | 08:17 PM  | View count: 554
    Ngày 06/11/2017, Bộ Thông tin và ...

Một số chính sách bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

Ngày đăng 15/12/2017 | 08:15 PM  | View count: 572
Luật bảo hiểm xã hội 2014  có hiệu lực từ ngày 01/01/2016; tuy nhiên trong đó có nhiều điều khoản quan trọng đến ngày...

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018

Ngày đăng 15/12/2017 | 08:13 PM  | View count: 1049
Kể từ ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 số 15/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày...

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

Ngày đăng 15/12/2017 | 08:10 PM  | View count: 523
Ngày 24/11/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định 8137/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, ...

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 143
Tổng: 3.924.098

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?