TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016
Ngày đăng 02/12/2016 | 4:31 PM  | View count: 462

Ngày 15/2/2016, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về truyên truyền cải cách hành chính năm 2016.

Mục tiêu của việc tuyên truyền cải cách hành chính nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về cải cách hành chính, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thúc đẩy người dân, tổ chức tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện.

Nội dung Kế hoạch gồm:

-  Tuyên truyền cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính. Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, mới ban hành; tuyên truyền các giải pháp cải thiện nâng cao chỉ số PCI. Tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn.

- Tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tuyên truyền cải cách tài chính công, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố; việc thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học công nghệ; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công của các đơn vị.

- Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước; các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc Thành phố.

Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp trọng tâm như: phổ biến, hướng dẫn cho công dân, tổ chức các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết; cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng về tình hình thực hiện và kết quả công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, những tác động từ cải cách hành chính đến đời sống xã hội; hướng dẫn cách thức để công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ hành chính công, các dịch vụ công trực tuyến; sản xuất các ấn phẩm truyền thông, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tổ chức tọa đàm, giao lưu tuyên truyền về cải cách hành chính trên báo chí Thành phố.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ kế hoạch và tình hình thực tế xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính đặc biệt phổ biến, quá triệt nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách Thành phố.

Các cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan báo chí Trung ương có chương trình phối hợp công tác với Thành phố Hà Nội chủ động đăng tải, cung cấp thông tin về cải cách hành chính. Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thông qua các phóng sự, chuyên mục về chính quyền điện tử, công dân điện tử; đề nghị Đài truyền hình Việt Nam phố hợp tuyên truyền việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội trong đó quan tâm dành thời lượng phát sóng các chương trình như chuyên mục “Cải cách hành chính” (VTV1), “7 ngày công nghệ” (VTV2)./.

 

 

Quỳnh Anh

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 12
Tổng: 5.784.912

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?