TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016
Ngày đăng 19/12/2016 | 8:57 AM  | View count: 465

Để triển khai có hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 15/4/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó việc đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, HĐND-UBND Thành phố; giải quyết nhu cầu sử dụng đất của nhân dân và doanh nghiệp cải thiện nhà ở, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Phấn đấu thu tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo đạt 3050 tỷ đồng, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đã được HĐND Thành phố giao.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016, Thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành chuyên môn như: Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố, thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện tất cả các dự án, kịp thời xử lý, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật; Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì cùng các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các dự án theo danh mục tại Kế hoạch để xử lý theo hướng: Đối với dự án chưa thực hiện giải phóng mặt bằng và dự án đang thực hiện dở dang do Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội và các Chi nhánh Trung trâm phát triển quỹ đất các quận, huyện, thị xã là chủ đầu tư, nếu có khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng hoặc việc giao cho UBND cấp huyện là chủ đầu tư thuận lợi hơn trong công tác giải phóng mặt bằng thì xem xét chuyển UBND cấp huyện là chủ đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện. Đối với các dự án điều chuyển, các dự án do UBND cấp huyện là chủ đầu tư, Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội và các chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất các quận, huyện, thị xã thực hiện dịch vụ công trong công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức việc bán đấu giá; việc quản lý, sử dụng tiền sử dụng đất thu được từ đấu giá thực hiện theo quy định của UBND Thành phố; Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì cùng các đơn vị tiến hành kiểm tra, rà soát quỹ đất, đề xuất để tổ chức đấu giá tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng của Thành phố cho năm 2017 và các năm tiếp theo...

Các đơn vị được UBND Thành phố giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm: thu đúng, đủ, kịp thời số tiền của người trúng đấu giá, nộp vào tài khoản của cơ quan tài chính các cấp.

 

 

Phạm Thị Thanh Thủy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 110
Tổng: 4.437.088

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?