TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 19/12/2016 | 9:07 AM  | View count: 560

Ngày 14/4/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại Quyết định đã quy định thẩm quyền quyết định thu hồi đất và thông báo thu hồi đất: UBND Thành phố quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật Đất đai; UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai; UBND Thành phố ủy quyền cho UBND cấp huyện ban hành quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai; UBND Thành phố ủy quyền cho UBND cấp huyện ra thông báo thu hồi đất đối với các trường hợp thu hồi thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố (Sửa đổi Điều 7 bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND).

Điều 9 bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND được sửa đổi như sau: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 và Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND Thành phố.

Quyết định cũng sửa đổi quy định về trình tự giải quyết (sửa đổi Khoản 2 Điều 14): Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập Tờ trình, dự thảo Quyết định thu hồi đất trình UBND Thành phố (thời hạn 10 ngày làm việc); UBND Thành phố xem xét, ký Quyết định thu hồi đất (thời hạn 5 ngày làm việc); thông báo việc ban hành Quyết định thu hồi đất cho UBND cấp huyện để quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho từng tổ chức.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND: Tải tại đây

 

 

Phạm Thị Thanh Thủy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 15
Tổng: 5.797.728

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?