TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thanh tra Chính phủ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành thanh tra năm 2017
Ngày đăng 27/12/2016 | 9:11 AM  | View count: 492

Ngày 24/11/2016, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 3138/KH-TTCP về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành thanh tra năm 2017.

Kế hoạch yêu cầu việc đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn các ngạch công chức, viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của các cơ quan thanh tra nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, gắn đào tạo, bồi dưỡng với bố trí sử dụng và quản lý công chức, viên chức; góp phần đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng và phương pháp làm việc.

Việc đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, gồm nghiệp vụ thanh tra, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư; đào tạo, bồi dưỡng theo thỏa thuận hợp tác quốc tế; đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; bồi dưỡng kỹ năng, chuyên ngành và chuyên đề; đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu...

Tại Kế hoạch cũng yêu cầu tiếp tục rà soát đánh giá mức độ phù hợp giữa nội dung chương trình tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp với yêu cầu tiêu chuẩn ngạch tương ứng; đối với nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo hướng nội dung nghiệp vụ thanh tra phần chung do Thanh tra Chính phủ chủ trì xây dựng, phần nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành do các bộ, ngành chủ trì xây dựng, đề xuất Tổng thanh tra Chính phủ ban hành; tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung nội dung, chương trình tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư cho phù hợp với Luật Tiếp công dân; tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống tham nhũng; tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng Đoàn thanh tra; tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng và khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ.

Năm 2017, Thanh tra Chính phủ dự kiến tổ chức 28 khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra và đào tạo, bồi dưỡng quốc tế năm 2017./.

 

 

Phạm Thủy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 128
Tổng: 4.437.444

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?