TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sở Giao Thông vận tải thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017
Ngày đăng 19/10/2017 | 9:08 AM  | View count: 839

Ngày 11/8/2017, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí Sở Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch số 600/KH-PCTN&THTKCLP về việc kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tập trung chỉ đạo ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tạo chuyển biến rõ rệt về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thông qua kiểm tra đánh giá ý thức, trách nhiệm và tính chủ động trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của lãnh đạo, cấp ủy và Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị.

Công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở tại các đơn vị trực thuộc tập trung vào những nội dung sau:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban lãnh đạo đơn vị: việc xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch theo chỉ đạo của Thành phố và Sở về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí như: công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị trên các lĩnh vực: tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tổ chức cán bộ…Việc thực hiện cải cách hành chính, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; việc áp dụng công nghệ thông tin khoa học trong hoạt động của đơn vị; việc thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập; việc thực hiện Quyết định số 64/QĐ-TTG ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và thiết bị làm việc của cơ quan đơn vị, trong đầu tư xây dựng, trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc.

- Phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí: việc xử lý tin báo, đơn tố cáo và phát hiện các hành vi tham nhũng, lãng phí; việc xem xét trách nhiệm người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Thời kỳ kiểm tra: 6 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc Sở GTVT chủ động tự kiểm tra kết quả việc triển khai thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 theo các nội dung kiểm tra của Kế hoạch; Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra các đơn vị trực thuộc Thanh tra Sở.

Ngày 30/6/2017, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch số 897/KH-PCTN&THTKCLP về việc kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị trực thuộc Thanh tra sở Giao thông Vận tải năm 2017.  Theo Kế hoạch, sẽ thực hiện kiểm tra 05 đội thanh tra giao thông Vận tải gồm: đội thanh tra GTVT quận Hoàng Mai, đội thanh tra GTVT quận Nam Từ Liêm, đội thanh tra GTVT huyệ Gia Lâm, đội thanh tra GTVT Thị xã Sơn Tây, đội thanh tra GTVT huyện Chương Mỹ.

Theo báo cáo của Sở, đến nay đã tiến hành kiểm tra xong tại 05/05 đội thanh tra GTVT trên.

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 5.797.886

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?