TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hướng dẫn triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
Ngày đăng 06/11/2017 | 4:40 PM  | View count: 1809

Ngày 18/10/2017, Thanh tra Thành phố ban hành hai công văn số 3808/TTTP-PCTN và 3809/TTTP-PCTN về việc hướng dẫn triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017.

Theo đó, Thanh tra Thành phố hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) năm 2017 như sau:

- Căn cứ pháp lý để triển khai công tác kê khai TSTN năm 2017 gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội.

- Việc triển khai tài sản, thu nhập phải đảm bảo đúng, đủ đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai, tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục kê khai, công khai bản kê khai TSTN. Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập theo Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

- Xây dựng Kế hoạch công khai và triển khai công khai bản kê khai TSTN theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ; gửi Kế hoạch công khai về Thanh tra Thành phố để theo dõi, kiểm tra theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

- Xây dựng hồ sơ về minh bạch tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, phòng, chống tham nhũng.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2017, gửi về Thanh tra Thành phố trước ngày 20 tháng 4 năm 2018.

Văn bản báo cáo gồm phần lời và số liệu kèm theo (Phụ lục IV mẫu Báo cáo được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ).

Thời gian tính nhận báo cáo là ngày ghi trên dấu bưu điện đến hoặc ngày nhận được bản fax, đồng thời gửi báo cáo (bản scan hoặc văn bản điện tử có chữ ký số) qua email công vụ: pctn_tttp@hanoi.gov.vn.

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 19
Tổng: 5.797.777

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?